Schriftelijke vragen van 3-7897 tot 3-7897

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-7897 Willems Luc (VLD) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Slachtoffers van opzettelijke geweldsmisdrijven - Fonds - Werking - Evolutie.
  Verzending vraag 18/4/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-2257