Schriftelijke vragen van 3-7751 tot 3-7751

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-7751 Willems Luc (VLD) staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  NMBS - Brand in Brussel-Zuid - Afgeschafte treinen - Terug inlassen.
  Verzending vraag 26/3/2007
  Antwoord 30/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-2200