Schriftelijke vragen van 3-7511 tot 3-7511

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-7511 Willems Luc (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Huisartsen in opleiding - Statuut - Verbetering.
  Verzending vraag 9/3/2007
  Antwoord 19/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-2172