Schriftelijke vragen van 3-7116 tot 3-7116

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-7116 Willems Luc (VLD) minister van Mobiliteit  
  Taxi's - Autovrije straten of straten met eenrichtingsverkeer - Uitzonderingsmaatregelen.
  Verzending vraag 16/2/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-2115