Schriftelijke vragen van 3-6909 tot 3-6909

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-6909 Willems Luc (VLD) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Personen met een handicap - Gasmaatschappijen - Verminderd tarief.
  Verzending vraag 8/2/2007
  Antwoord 8/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-86 20/2/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-2066