Schriftelijke vragen van 3-6208 tot 3-6208

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-6208 Willems Luc (VLD) staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Gehandicapten - Parkeerkaart - Vervanging.
  Verzending vraag 30/10/2006
  Antwoord 28/11/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-80 28/11/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6209
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1847