Schriftelijke vragen van 3-5720 tot 3-5720

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-5720 Willems Luc (VLD) staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  De Post - Dienstverlening te Aalst.
  Verzending vraag 18/7/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-73 22/8/2006
  Antwoord 17/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1773