Schriftelijke vragen van 3-4503 tot 3-4503

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-4503 Willems Luc (VLD) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Kamers voor handelsonderzoek - Inzage van de dossiers.
  Verzending vraag 3/3/2006
  Voorlopig antwoord 13/3/2006
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 3-62 14/3/2006
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 3-1659