Schriftelijke vragen van 3-3900 tot 3-3900

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-3900 Defraigne Christine (MR) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Erkenning van staatloosheid - Procedures.
  Verzending vraag 12/12/2005
  Antwoord 12/12/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-56 20/12/2005
  Verwantschap met een andere vraag : mondelinge vraag 3-876