Schriftelijke vragen van 3-2303 tot 3-2303

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-2303 Defraigne Christine (MR) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Koninklijk besluit van 17 december 2003 tot vaststelling van de nadere regels voor de evaluatie van referendarissen en parketjuristen, de evaluatiecriteria en hun weging - Toepassing.
  Verzending vraag 4/3/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-38 12/4/2005
  Antwoord 14/7/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-45 19/7/2005
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-640