Schriftelijke vragen van 3-2256 tot 3-2256

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-2256 Willems Luc (VLD) vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  IJzeren Rijn - Stand van zaken.
  Verzending vraag 25/2/2005
  Antwoord 31/3/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-38 12/4/2005
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-579