Schriftelijke vragen van 3-1000 tot 3-1000

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-1000 Thissen René (cdH) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding - Geneesmiddelenregister - Inwerkingtreding van de nieuwe reglementering.
  Verzending vraag 28/6/2004
  Antwoord 27/7/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-21 10/8/2004
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-272