Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-839

van Petra De Sutter (Ecolo-Groen) d.d. 24 februari 2016

aan de minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling

Pesticiden - Glyfosaat - Mogelijk verschil tussen de officiŽle cijfers en de verkoopcijfers in BelgiŽ

fraude
onkruidverdelger
kankerverwekkende stof
chemisch product
volksgezondheid
verdelgingsmiddel
kanker
giftige stof
gevaren voor de gezondheid
officiŽle statistiek

Chronologie

24/2/2016Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/3/2016)
25/2/2016Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-842

Vraag nr. 6-839 d.d. 24 februari 2016 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Na het gesjoemel met dieselwagens, blijken nu ook de producenten van pesticiden te sjoemelen. Uit de cijfers van het recent rapport " Pesticidesleak " van Greenpeace Nederland blijkt dat er een forse kloof is tussen de gebruikscijfers die het Centraal Bureau voor de statistiek (CBS) hanteert en de verkoopcijfers van de industrie zelf. Het gaat met name over de koepel van pesticidenfabrikanten NEFYTO.

Bij vergelijking van de verkoopcijfers met de gebruikscijfers van drie controversiŽle pesticiden in 2012 blijkt dat glyfosaat vijf keer zo veel is verkocht dan er volgens de CBS is gebruikt. Glyfosaat levert problemen op voor drinkwaterwinning en werd door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bestempeld als " waarschijnlijk kankerverwekkend ". Het bijengif imidacloprid werd ruim twee keer zo veel verkocht als gebruikt volgens het CBS. Het grondontsmettingsmiddel metam-natrium, waarvan in 2013 nog meer dan 1 500 ton werd verkocht, wordt zelfs niet meegenomen in de CBS-gebruikscijfers.

Uw Nederlandse collega baseert zich op de cijfers van het CBS voor de beantwoording van parlementaire vragen en voor het uitstippelen van zijn beleid. U doet dat (nog) niet. Vandaar mijn vragen :

1) Hebt u kennisgenomen van het rapport van Greenpeace Nederland ? Zo ja, heeft u dezelfde studie gedaan voor BelgiŽ ? Is er met andere woorden ook een groot verschil tussen de officiŽle cijfers en de verkoopcijfers van pesticiden in BelgiŽ?

2) Hoe gedetailleerd zijn de cijfers waarover u kan beschikken? Hebt u zicht op import en export, federaal en in de Gewesten Hebt u zicht op de onderverdeling tussen particulier gebruik, gebruik voor landbouwdoelen en andere ? Kan u van alle soorten, producten en merken inschatten hoeveel er gebruikt wordt? Zo ja, kan u mij hiervan alle laatste cijfers bezorgen, in vergelijking met de cijfers van het CBS en de werkelijke verkoopcijfers uit Nederland?

3) Welke cijfers zal u gebruiken om uw beleid verder uit te stippelen? Zal u - in samenwerking met de deelstaten - van koers veranderen, en het Nederlandse voorbeeld volgen Of blijft u blind voor de ťchte verkoopcijfers?

Antwoord ontvangen op 25 februari 2016 :

Ik deel aan het geachte lid mee dat deze vraag niet tot mijn bevoegdheden behoort maar tot die van mijn collega, de minister van Middenstand, Zelfstandigen, Kleine en middelgrote ondernemingen (KMO's), Landbouw en Maatschappelijke Integratie, Willy Borsus.