Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-576

van Petra De Sutter (Ecolo-Groen) d.d. 2 april 2015

aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Suikerplan - Betrokkenheid van de deelstaten

reclame
suiker
voedingsproduct
slechte voeding
voorkoming van ziekten

Chronologie

2/4/2015Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/5/2015)
5/5/2015Antwoord

Vraag nr. 6-576 d.d. 2 april 2015 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) heeft een nieuw advies uitgebracht over de inname van vrije suikers. De WGO beveelt voortaan de helft minder suiker aan.

Ook de voedingsindustrie, vertegenwoordigd door Fevia (de overkoepelende beroepsfederatie voor de Belgische voedingsindustrie), verklaarde gisteren het maatschappelijk debat over suikers te willen voeren.

Zoals u weet, brengt de overvloed aan suikers heel wat gezondheidsproblemen met zich mee. We moeten dringend verdere stappen zetten in de normering van voedsel en een duidelijk kader scheppen voor producenten, niet enkel federaal, maar ook in de deelstaten en op Europees niveau.

In de plenaire vergadering van de Kamer van volksvertegenwoordigers van 5 maart 2015 sprak u over het nationaal plan Nutrition-Santé, terwijl mevrouw Thoron (MR) ervan uitging dat dit nu een bevoegdheid is van de deelstaten (cf. mondelinge vraag nr. P0331, Kamer, CRIV 54 PLEN 033, blz. 30).

1) Werken de verschillende niveaus samen aan één plan ?

2) Zal dit besproken worden tijdens de volgende Interministeriële Conferentie op 30 maart 2015 ?

3) In welke mate worden de deelstaten betrokken bij de nieuwe federale werkgroep die u hebt opgericht ?

4) Duidelijker regels voor reclame hebben bijvoorbeeld ook een invloed op preventie. Zal dit ook besproken worden met de deelstaten ?

Antwoord ontvangen op 5 mei 2015 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vragen.

1) Een aantal aspecten van het vroegere Nationaal Voedings- en Gezondheidsplan is een federale bevoegdheid gebleven, zoals bijvoorbeeld de herformulering van levensmiddelen met het oog op de vermindering van de hoeveelheid suiker en vet in bereide voeding. Het nieuwe Federaal Voedings- en Gezondheidsplan (FVGP) wil een platform zijn voor uitwisseling tussen de verschillende actoren die actief zijn rond voeding, maar wil ook een aanspreekpunt zijn op internationaal niveau.

2) Het punt werd tijdens de voorbije interministeriële conferentie niet besproken, maar er is contact tussen de administraties van de federale overheid en die van de Gemeenschappen om een dossier voor te bereiden voor een toekomstige interministeriële conferentie.

3) De medewerking van de Gemeenschappen en Gewesten aan het FVGP wordt momenteel besproken via informele vergaderingen, waarbij het de bedoeling is om overeenstemming te vinden tussen de verschillende entiteiten.

4) Reclame is een federale bevoegdheid. Ze wordt op Europees niveau gereglementeerd via verordening (EG) nr. 1924/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen. Die tekst legt duidelijk de grenzen vast waaraan de voedingssector zich moet houden.