Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-399

van Petra De Sutter (Ecolo-Groen) d.d. 19 januari 2015

aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Ziekenhuizen - Concurrentie - Samenwerkingsverbanden tussen ziekenhuizen - Strijd - Belang van de patiŽnt - Samenwerking met de deelstaten

ziekenhuis
concurrentiebeperking
overeenkomst tussen ondernemingen
administratief toezicht

Chronologie

19/1/2015Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/2/2015)
10/3/2015Antwoord

Vraag nr. 6-399 d.d. 19 januari 2015 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De harde concurrentiestrijd tussen de ziekenhuizen komt stilaan aan het licht, nu ook ziekenhuisbestuurders uit Sint-Niklaas en gerenommeerde professoren zoals Herman Nys aan de alarmbel trekken (opiniestuk van 6 januari 2015 in De Standaard). Het is een ware oorlog waarin de patiŽnt centraal staat. En laat dit nu net de plaats zijn waar de patiŽnt niet centraal moet staan.

Als arts weet u ook dat er ziekenhuizen zijn die hun patiŽnten liever doorverwijzen naar verre ziekenhuizen waarmee ze een akkoord hebben, dan ze door te verwijzen naar hun nabije concurrent, al zou de patiŽnt daar betere zorg ontvangen. Op 9 september 2014 schreven Anne Dedry en ikzelf hierover reeds een opiniestuk in De Standaard, waarin we deze verdoken koehandel aankaartten : ziekenhuis A verwijst patiŽnten door naar ziekenhuis B en krijgt daarvoor in ruil andere patiŽnten van ziekenhuis B. Wat heeft dit nog met kwaliteitsvolle zorg te maken ? Waar we vandaag nood aan hebben, zijn lokale netwerken die echt op geografische basis samenwerken en die inzetten op kwaliteit, zoals wordt voorgesteld in het recente rapport van Zorgnet Vlaanderen. De zorg mag geen " business " worden boven het hoofd en tegen het belang in van de patiŽnt, ťn met geld van de gemeenschap !

Vandaar mijn vragen :

1) Welke samenwerkingsverbanden bestaan er vandaag tussen welke ziekenhuizen ?

2) Zal de overheid niet alleen deze verbanden in kaart brengen, maar ook een analyse maken van hoe de bestaande samenwerkingsverbanden tussen ziekenhuizen de belangen van de patiŽnten dienen ?

3) Hoe gaat u ongeoorloofde deals tussen ziekenhuizen in de toekomst vermijden ?

4) Wat denkt u van een systeem waarbij ziekenhuizen samenwerkingsverbanden eerst dienen af te toetsen bij de overheid op basis van objectieve criteria ?

5) Hoe ziet u als federaal minister de samenwerking met uw collega's in de deelstaten die verantwoordelijk zijn voor de normering van de ziekenhuizen, om dit probleem aan te pakken ?

Antwoord ontvangen op 10 maart 2015 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op haar vragen.

1) Samenwerkingsverbanden tussen ziekenhuizen kunnen op verschillende soorten activiteiten betrekking hebben : ziekenhuisfuncties, zorgprogramma's, medisch-technische diensten of hospitalisatieafdelingen.

Als bijlage vindt u de lijst van samenwerkingsverbanden die erkend zijn door de overheden van Gemeenschappen en Gewesten.

Toch dient daarbij benadrukt worden dat dit geen beeld geeft van alle samenwerkingen tussen ziekenhuizen maar enkel van die die erkend zijn ter uitvoering van een regelgeving die de mogelijkheid biedt om bepaalde diensten gezamenlijk te exploiteren. Twee ziekenhuizen kunnen immers zonder problemen een medisch team delen of samen, bijvoorbeeld een centrale keuken, een wasserij of een informaticasysteem gebruiken. Die samenwerkingsvormen worden echter niet officieel erkend en worden dan ook niet geïnventariseerd.

2) Bovengenoemde samenwerkingsverbanden worden erkend door de overheden van Gemeenschappen of Gewesten op basis van normen die bij koninklijk besluit zijn vastgelegd. De normen zelf houden rekening met het belang van de patiënt, de veiligheid en de kwaliteit van de zorg. Het is aan de Gemeenschappen / Gewesten om zich ervan te vergewissen dat daaraan voldaan is voordat zij een erkenning afleveren of verlengen.

3) De ziekenhuisnormen bepalen wat toegelaten is en wat niet en zijn de voorwaarden voor de samenwerkingsverbanden of verenigingen in bepaalde domeinen van de activiteit. De overheden van Gemeenschappen en Gewesten vergewissen zich ervan dat deze regels worden nageleefd voordat ze een samenwerkingsverband toelaten. Buiten de grenzen die door deze normen zijn vastgelegd vallen die samenwerkingsverbanden onder de vrijheid van vereniging en zijn ze dus toegelaten.

4) Het systeem dat u beschrijft is per definitie het systeem dat wordt toegepast aan de hand van de ziekenhuisnormen : alvorens die functies, zorgprogramma's, medisch-technische diensten of hospitalisatieafdelingen gezamenlijk te exploiteren moeten de ziekenhuizen de erkenning aanvragen bij hun gemeenschaps- of gewestoverheid en die erkenning kan enkel worden toegekend als voldaan wordt aan de regels die in de normen zijn opgenomen.

5) Tot op heden functioneert het structureel overleg tussen het federale niveau en het deelstaatniveau binnen de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid zeer goed. Dit overleg zal, ook gelet op de recente Staatshervorming, steeds belangrijker worden. Het lijkt me het aangewezen forum om met alle betrokken partijen een kwaliteitsvolle zorgverlening voor de patiënt na te streven. De Conferentie kan daarbij een rol spelen om de eenheid tussen programmatie, erkenning en financiering te bewaren. In functie van verschillende lokale behoeften kan eventueel worden besloten tot een asymmetrische programmatie. Tevens kunnen erkenningsnormen met een mogelijke negatieve financiële weerslag besproken worden.

Bijlage :

ASSOCIATIE'S ZIEKENHUISFUNCTIES

Ziekenhuisapotheek

1

Centre Hospitalier Universitaire Charleroi

CHARLEROI

AZ

 

Centre Hospitalier Universitaire A. Vésale

MONTIGNY-LE-TILLEUL

AZ

2

Maria Ziekenhuis Noord-Limburg

OVERPELT

AZ

 

Revalidatie & MS Centrum

OVERPELT

GZ

3

Universitaire Ziekenhuizen KUL

LEUVEN

UZ

 

Nationaal Multiple Sclerose Centrum

MELSBROEK

GZ

4

Psychiatrisch Ziekenhuis St. Jan

EEKLO

PZ

 

Kliniek De Pelgrim

OOSTERZELE

PZ

5

Clinique Fond'Roy

BRUXELLES (Uccle)

PZ

 

Clinique La Ramée

BRUXELLES (Uccle)

PZ

6

Psychiatrisch Ziekenhuis Onze Lieve Vrouw

SINT-MICHIELS-BRUGGE

PZ

 

Psychotherapeutisch Centrum Rustenburg

BRUGGE

PZ

7

Psychiatrisch Centrum St. Jan Baptist

ZELZATE

PZ

 

Psychiatrisch Ziekenhuis Zoete Nood Gods

LEDE

PZ

8

Algemeen Ziekenhuis St. Maarten

MECHELEN

AZ

 

Psychiatrisch Ziekenhuis Duffel

DUFFEL

PZ

N* (Lokale neonatale zorgen

1

Clinique Reine Astrid

MALMEDY

AZ

 

Centre Hospitalier Régional de la Citadelle

LIEGE

AZ

P* (Regionale perinatale zorgen

1

Hôpital Univ. Des Enfants Reine Fabiola (HUDERF)

BRUXELLES

AZ

 

Centre Hospitalier Universitaire Brugmann

BRUXELLES

AZ

2

Algemeen Ziekenhuis St. Jan Brugge-Oostende

BRUGGE

AZ

 

Algemeen Ziekenhuis St. Lucas

BRUGGE

AZ

MUG

1

Algemeen Ziekenhuis Damiaan

OOSTENDE

AZ

 

A.Z. St. Jan Brugge - Oostende (H. Serruys)

OOSTENDE

AZ

2

Ziekenhuisnetwerk Antwerpen (Jan Palfijn)

ANTWERPEN (Merksem)

AZ

 

Algemeen Ziekenhuis Klina

BRASSCHAAT

AZ

3

Monica (Campus Deurne)

ANTWERPEN

AZ

 

Ziekenhuisnetwerk Antwerpen (Stuivenberg)

ANTWERPEN

AZ

 

GZA- Ziekenhuizen (St. Vincentius)

ANTWERPEN

AZ

4

Aalsters Stedelijk Ziekenhuis

AALST

AZ

 

Onze Lieve Vrouw Ziekenhuis

AALST

AZ

5

Algemeen Ziekenhuis St. Lucas

GENT

AZ

 

Algemeen Ziekenhuis Jan Palfijn

GENT

Az

6

Stedelijk Ziekenhuis

ROESELARE

AZ

 

Heilig Hart Ziekenhuis Roeselare - Menen

ROESELARE

AZ

7

Ziekenhuisnetwerk Antwerpen (Middelheim)

ANTWERPEN

AZ

 

GZA- ziekenhuizen (St. Augustinus)

ANTWERPEN

AZ

8

Centre Hospitalier de Mons - Hainaut

BOUSSU

AZ

 

Epicura - Clinique Louis Caty

BAUDOUR

AZ

9

CHU de Charleroi

CHARLEROI

AZ

 

Grand Hôpital de Charleroi

GILLY

AZ

10

CHC - Cliniques St. Joseph

WAREMME

AZ

 

C.H. du Bois de L'Abbaye et de Hesbaye

WAREMME

AZ

11

C.H. du Bois de L'Abbaye et de Hesbaye

SERAING

AZ

 

C.H.C. Cliniques St. Joseph

MONTEGNEE

AZ

12

Centre Hospitalier Universitaire A Paré

MONS

AZ

 

Centre Hospitalier de Mons - Hainaut

MONS

AZ

13

Centre Hospitalier Universitaire Tivoli

LA-LOUVIERE

AZ

 

Centre Hospitalier de Jolimont - Lobbes

HAINE-SAINT-PAUL

AZ

14

Universitair Ziekenhuis Gent

GENT

UZ

 

A.Z. Maria Middelares

GENT

AZ

15

Clinique St. Jean

BRUXELLES

AZ

 

Hôpitaux Iris-Sud

BRUXELLES

AZ

 

Centre Hospitalier Interrégional Edith Cavell

BRUXELLES

AZASSOCIATIES ZORGPROGRAMMA'S

Gespecialiseerd oncologisch zorgprogramma voor borstkanker

1

Algemeen Ziekenhuis Turnhout

TURNHOUT

AZ

 

Algemeen Ziekenhuis St. Elisabeth

HERENTALS

AZ

2

Heilig Hart Ziekenhuis Roeselare - Menen

ROESELARE

AZ

 

Stedelijk Ziekenhuis

ROESELARE

AZ

 

St. Jozefkliniek

IZEGEM

AZ

 

St. Andriesziekenhuis

TIELT

AZ

3

Algemeen Ziekenhuis Klina

BRASSCHAAT

AZ

 

Algemeen Ziekenhuis St. Jozef

MALLE

AZ

4

Algemeen Ziekenhuis St. Dimpna

GEEL

AZ

 

Heilig Hart Ziekenhuis

MOL

AZ

Zorgprogramma oncologie

1

Clinique du Sud-Luxembourg

ARLON

AZ

 

Centre Hospitalier de l'Ardenne

LIBRAMONT

AZ

Zorgprogramma reproductieve geneeskunde Type A & B

1

Algemeen Ziekenhuis St. Jan (Zorgprogramma B)

BRUGGE

AZ

 

Algemeen Ziekenhuis St. Lucas

BRUGGE

AZ

2

Algemeen Ziekenhuis Jan Palfijn (Zorgprogramma B)

GENT

AZ

 

Onze Lieve Vrouw Ziekenhuis

AALST

AZ

3

Algemeen Ziekenhuis St. Lucas (Zorgprogramma A)

GENT

AZ

 

Algemeen Ziekenhuis St. Elisabeth

ZOTTEGEM

AZ

4

Jessaziekenhuis (Zorgprogramma A)

HASSELT

AZ

 

Ziekenhuis Oost-Limburg (Zorgprogramma B)

GENK

AZ

Zorgprogramma cardiale pathologie B

1

Centre Hospitalier de Sambre et Meuse

NAMUR

AZ

 

Clinique St. Luc

BOUGE

AZ

2

Clin. Univ. de Bruxelles - Hôpital Ersame

BRUXELLES

UZ

 

Centre Hospitalier Universitaire Tivoli

LA-LOUVIERE

AZ

3

Cliniques Universitaires St. Luc

BRUXELLES

UZ

 

Europaziekenhuizen - Cliniques de l'Europe

BRUXELLES

AZ

4

Universitair Ziekenhuis Brussel

BRUSSEL

UZ

 

Aalsters Stedelijk Ziekenhuis

AALST

AZ

5

Centre Hospitalier Univ. St. Pierre

BRUXELLES

AZ

 

C.H.U. Brugmann

BRUXELLES

AZ

Zorgprogramma cardiale pathologie B1-B2

1

H. Hart Ziekenhuis Roeselare - Menen (B)

ROESELARE

AZ

 

Jan Ypermanziekenhuis (B1-B2)

IEPER

AZ

2

Universitair Ziekenhuis Gent (B)

GENT

UZ

 

Algemeen Ziekenhuis St. Lucas (B1-B2)

GENT

AZ

 

Algemeen Ziekenhuis Nikolaas (B1-B2)

SINT-NIKLAAS

AZ

3

Universitaire Ziekenhuizen K.U.L. (B)

LEUVEN

UZ

 

Algemeen Ziekenhuis Turnhout (B1-B2)

TURNHOUT

AZ

4

Algemeen Ziekenhuis Maria Middelares (B)

GENT

AZ

 

Algemeen Ziekenhuis Groeninge (B1 - B2)

KORTRIJK

AZ

 

Algemeen Ziekenhuis Damiaan B1-B2)

OOSTENDE

AZ

5

Universitair Ziekenhuis Antwerpen (B)

EDEGEM

UZ

 

GZA- Ziekenhuizen - St. Augustinus (B1-B2)

ANTWERPEN

AZ

 

Fusieziekenhuis Monica (B1-B2)

ANTWERPEN

AZ

 

Heilig Hart Ziekenhuis

MOL

AZ

 

Algemeen Ziekenhuis St. Dimpna

GEEL

AZ

6

Cliniques Universitaires de Bruxelles "Hôpital Erasme (B)

BRUXELLES

UZ

 

Centre Hospitalier de la Haute Senne (B1-B2)

SOIGNIES

AZ

7

Cliniques Universitaires St. Luc (B)

BRUXELLES

UZ

 

Centre Hospitalier Régional de Mons - Hainaut (B1-B2)

MONS

AZ

8

Cliniques Universitaires St. Luc (B)

BRUXELLES

UZ

 

Centre Hospitalier de Mouscron (B-B2)

MOUSCRON

AZ

9

C.H.U. Mont-Godinne - Dinant (B)

YVOIR

AZ

 

Clinique Maternité Ste. Elisabeth (B1 - B2)

NAMUR

AZ

10

C.H.U. Mont-Godinne - Dinant (B)

YVOIR

AZ

 

VIVALIA, Centre Hospitalier de l'Ardenne (B1-B2)

LIBRAMONT

AZ

11

C.H.U. Mont-Godinne - Dinant (B)

YVOIR

AZ

 

Centre Hospitalier de Wallonie Picarde (Chwapi) (B1-B2)

TOURNAI

AZ

12

Centre Hospitalier Universitaire "Sart-Tilman" (B)

LIEGE

UZ

 

Centre Hospitalier Chrétien - Clinique St. Joseph (B1-B2)

LIEGE

AZ

13

Centre Hospitalier Universitaire "Sart-Tilman" (B)

LIEGE

UZ

 

Centre Hospitalier Peltzer - La-Tourelle (B1-B2)

VERVIERS

AZ

14

Centre Hospitalier Universitaire "Sart-Tilman" (B)

LIEGE

UZ

 

VIVALIA, Cliniques du Sud-Luxembourg (B1-B2)

ARLON

AZ

15

Centre Hospitalier Universiatire de Charleroi (B)

CHARLEROI

AZ

 

Centre Hospitalier Universitaire Ambroise Paré (B1-B2)

MONS

AZ

Zorgprogramma voor de geriatrische patiënt

1

Universitair Ziekenhuis

GENT

UZ

 

St. Vincentiusziekenhuis

DEINZE

AZ

Zorgprogramma kinderen

1

Universitair Ziekenhuis Gent

GENT

UZ

 

Algemeen Ziekenhuis Oudenaarde

OUDENAARDE

AZ

2

C.H.U. Mont-Godinne  - Dinant

YVOIR

AZ

 

Clinique Maternité Ste. Elisabeth

NAMUR

AZMEDISCHE DIENSTEN & MEDISCH-TECHNISCHE DIENSTEN

Radiotherapiedienst

1

Institut Jules Bordet

BRUXELLES

AZ

 

Centre Hospitalier Universitaire Tivoli

LA-LOUVIERE

AZ

2

Jessaziekenhuis

HASSELT

AZ

 

Ziekenhuis Oost-Limburg

GENK

AZ

3

GZA- Ziekenhuizen

ANTWERPEN

AZ

 

Algemeen Ziekenhuis Nikolaas

SINT-NIKLAAS

AZ

 

A.Z. Monica

ANTWERPEN

AZ

 

Algemeen Ziekenhuis Klina

BRASSCHAAT

AZ

 

Algemeen Ziekenhuis St. Jozef

MALLE

AZ

 

Universitair Ziekenhuis Antwerpen

EDEGEM

UZ

4

Universitair Ziekenhuis Antwerpen

EDEGEM

UZ

 

Ziekenhuisnetwerk Antwerpen

ANTWERPEN

AZ

5

Clinique St. Pierre

OTTIGNIES

AZ

 

Cliniques Universitaires St. Luc

BRUXELLES

UZ

6

Clinique Maternité Ste. Elisabeth

NAMUR

AZ

 

Centre Hospitalier de Mouscron

MOUSCRON

AZ

7

Universitair Ziekenhuis Brussel

BRUSSEL

UZ

 

Algemeen Stedelijk Ziekenhuis

AALST

AZ

Pet-scanner

1

Algemeen Ziekenhuis Groeninge

KORTRIJK

AZ

 

Algemeen Ziekenhuis St. Jan Brugge - Oostende

BRUGGE

AZ

 

Heilig Hart Ziekenhuis Roeselare - Menen

ROESELARE

AZ

2

Jessaziekenhuis

HASSELT

AZ

 

Universitaire Ziekenhuis K.U.L.

LEUVEN

UZ

 

Ziekenhuis Oost-Limburg

GENK

AZ

 

Algemeen Ziekenhuis Vesalius

TONGEREN

AZ

 

Maria Ziekenhuis Noord-Limburg

OVERPELT

AZ

 

O.C.M.W. Hasselt

HASSELT

 

3

Ziekenhuisnetwerk Antwerpen (Middelheim)

ANTWERPEN

AZ

 

GZA- Ziekenhuizen

ANTWERPEN

AZ

4

Centre Hospitalier Interrégional Edith Cavell

BRUXELLES

AZ

 

Cliniques de l'Europe

BRUXELLES

AZ

 

Clinique St. Jean

BRUXELLES

AZ

NMR

1

Grand Hôpital de Charleroi

CHARLEROI

AZ

 

Centre Hospitalier Notre Dame de Grâce

GOSSELIES

AZ

2

Algemeen Ziekenhuis St. Dimpna

GEEL

AZ

 

Heilig Hart Ziekenhuis

MOL

AZ

3

Algemeen Ziekenhuis Diest

DIEST

AZ

 

Heilig Hart Ziekenhuis

LEUVEN

AZ

4

Algemeen Ziekenhuis Zeno

KNOKKE-HEIST

AZ

 

St. Rembertziekenhuis

TORHOUT

AZ

5

Stedelijk Ziekenhuis

ROESELARE

Az

 

St. Jozefkliniek

IZEGEM

Az

6

Algemeen Ziekenhuis Turnhout

TURNHOUT

AZ

 

Algemeen Ziekenhuis St. Elisabeth

HERENTALS

Az

MOBIELE NMR

1

C.H.U. Mont-Godinne - Dinant

DINANT

AZ

 

Centre Hospitalier Sambre et Meuse

AUVELAIS

AZ

 

Centre de Santé des Fagnes

CHIMAY

AZ

CT- Scanner

1

Centre Hospitalier Régional de la Citadelle

LIEGE

AZ

 

Intercommunale de soins spécialisés de Liège

LIEGE

GZ

Centrum voor de behandeling van chronische nierinsufficiëntie

1

Algemeen Ziekenhuis St. Jozef

MALLE

AZ

 

Algemeen Ziekenhuis Klina

BRASSCHAAT

AZ

Dienst Anatomopathologie

1

Jessaziekenhuis

HASSELT

AZ

 

Sint-Franciskusziekenhuis

HEUSDEN-ZOLDER

AZ

Mucoviscidosecentrum

1

Universitair Ziekenhuis Antwerpen

EDEGEM

UZ

 

GZA- Ziekenhuizen (St. Vincentius)

ANTWERPEN

AZBEDDEN

1

AZ

Algemeen Ziekenhuis Oudenaarde

OUDENAARDE

E (pediatrie) & M (Materniteit)

 

UZ

Universitair Ziekenhuis

GENT

2

AZ

Clinique Reine Astrid

MALMEDY

E (pediatrie) & M (Materniteit)

 

AZ

Centre Hospitalier Régional de la Citadelle

LIEGE

3

AZ

AZ St. Jan Brugge - Oostende

BRUGGE

S4 (palliatieve zorgen)

 

Az

AZ St. Lucas

BRUGGE

4

AZ

Ziekenhuis Maas en Kempen

MAASEIK

S2 (locomotorische aandoeningen)

 

AZ

Maria Ziekenhuis Noord-Limburg

OVERPELT

5

PZ

Kinderpsychiatrisch Ziekenhuis

GENK

K, K1 en K2 (dienst neuro-psychiatrie voor kinderen)

 

AZ

Ziekenhuis Oost-Limburg

GENK

 

Az

Maria Ziekenhuis Noord-Limburg

OVERPELT

 

PZ

Psychiatrisch Ziekenhuis Sancta Maria

SINT-TRUIDEN

 

PZ

Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Daelwezeth

LANAKEN (Rekem)

6

AZ

Jessaziekenhuis

HASSELT

K1- plaatsen (dienst neuropsychiatrie voor kinderen -  dagverpleging)

 

AZ

Algemeen Ziekenhuis Vesalius

TONGEREN

 

PZ

Medisch Centrum St. Jozef

MUNSTERBILZEN

7

AZ

Algemeen Ziekenhuis St. Dimpna

GEEL

S2 (Locomotorische aandoeningen)

 

 

Heilig Hartziekenhuis

MOL

8

PZ

Psychiatrisch Ziekenhuis Duffel

DUFFEL

A (dienst neuro-psychiatrie voor observatie en behandeling - volwassenen)

 

UZ

Universitair Ziekenhuis Antwerpen

EDEGEM

 

9

AZ

Jessaziekenhuis

HASSELT

A, A1 en A2 (dienst neuro-psychiatrie voor observatie en behandeling - volwassenen)

 

AZ

St. Franciscusziekenhuis

HEUSDEN-ZOLDER

10

AZ

Algemeen Ziekenhuis Nikolaas

SINT-NIKLAAS

A1- & T1- plaatsen (dienst neuropsychiatrie voor behandeling - volwassenen)

 

PZ

Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis St. Lucia

SINT-NIKLAAS

11

UZ

Universitaire Ziekenhuizen Leuven

LEUVEN

A, A(d), A(n) = dienst neuro-psychiatrie voor behandeling en observatie - volwassenen, K, K(d), K (n) = dienst neuro-psychiatrie voor kinderen, T, T(d), T(n) = dienst neuropsychiatrie voor behandeling - volwassenen en S6 = psycho-geriatrische aandoeningen

 

PZ

Universitair Centrum St. Jozef

KORTENBERG