Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1646

van Petra De Sutter (Ecolo-Groen) d.d. 9 november 2017

aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Vlaams afstammingscentrum - Federale donoranonimiteit - Overleg tussen de Vlaamse expertenwerkgroep en de federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid

afstamming
onderzoeksorganisme
kunstmatige voortplanting
draagmoeder
moederschap
vondeling
DNA
gegevensbank
eerbiediging van het privé-leven
toegang tot de informatie
opvolging informatieverslag
genetische database

Chronologie

9/11/2017Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/12/2017)
16/1/2019Rappel
23/5/2019Einde zittingsperiode

Vraag nr. 6-1646 d.d. 9 november 2017 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op 26 oktober 2017 kondigde Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) aan dat hij een budget van 300 000 euro uittrekt voor 2018 om een afstammingscentrum op te richten, inclusief DNA-databank, die ook zou openstaan voor gameetdonoren en donorkinderen. Hij zei ook dat hij de noodzakelijke regelgeving voorbereidt.

Een dag eerder, op 25 oktober 2017, stelde de Open VLD-fractie in de Kamer van volksvertegenwoordigers een nieuwe regeling voor sperma- en eiceldonoren voor, waarbij donoren zouden kunnen kiezen tussen anoniem blijven of identificeerbaar zijn voor donorkinderen die dat wensen. Ook Groen ! bereidt een eigen wetsvoorstel voor.

Als we iets willen veranderen aan de anonimiteit van donoren, zal de wet en het beleid op alle bestuursniveaus moeten worden aangepast. De meerderheid zal tot een akkoord moeten komen, dat er vandaag nog niet is. Anders dreigen de 300 000 euro van Vlaams minister Vandeurzen verloren te gaan.

Vandaar mijn vragen :

1) In hoeverre is er overleg tussen de Vlaamse expertenwerkgroep en de federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid :

a) inzake een betere wetgeving over sperma- en eiceldonatie ;

b) inzake een betere wetgeving over discreet bevallen ;

c) inzake een wetgeving voor draagmoederschap ;

d) inzake een betere registratie van vondelingen ?

2) Wordt er ook rekening gehouden met het informatieverslag van de Senaat betreffende een onderzoek van de mogelijkheden voor een wettelijke regeling van meeouderschap (stukken Senaat, nr. 6-98/1 tot 3) ?

3) Bent u voorstander van het gewestelijk centrum dat Vlaams minister Vandeurzen wil openen ?

a) Kan hij die DNA-databank überhaupt openen zolang de donoranonimiteit niet opgeheven wordt op federaal niveau ?

b) Zou een centrale dienst waar men terecht kunt met afstammingsvragen niet beter federaal georganiseerd worden zoals in Nederland ?