Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1469

van Petra De Sutter (Ecolo-Groen) d.d. 2 juni 2017

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen

Wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie - Informatie in het buitenland - Informatie in de Belgische ambassades - Perceptie rond de euthanasiewet - Verbetering

euthanasie
bewustmaking van de burgers

Chronologie

2/6/2017Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/7/2017)
19/7/2017Antwoord

Vraag nr. 6-1469 d.d. 2 juni 2017 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De wereld kijkt toe op wat we doen in België op vlak van euthanasie. In het buitenland wordt onze euthanasiewet (wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie) met argusogen bekeken. Er is een zeer groot wantrouwen. Waarschijnlijk is dit omdat de wet niet altijd even goed begrepen en /  of uitgelegd wordt.

De communicatie over de wet is niet altijd optimaal, zeker niet in het buitenland. Bij professionals is de kennis vooruit gegaan, bij anderen niet altijd. De wet wordt vaak beperkt en slecht uitgelegd.

Dit heeft ook gevolgen voor Belgen die in het buitenland wonen, zoals bijvoorbeeld ouderen die in een buitenlands rusthuis verblijven. Vandaar deze transversale vraag.

Als minister van Buitenlandse Zaken zou u informatie beschikbaar kunnen stellen in ambassades. Prof. Luc Deliens van de onderzoeksgroep « zorg rond het levenseinde » heeft dit al eerder voorgesteld. Nu de wet vijftien jaar bestaat, is dit misschien een uitgelezen moment.

Omdat dit zowel Welzijn (gewestelijk), Volksgezondheid als Buitenlandse Zaken (federaal) aangaat, stel ik u de volgende vragen :

1) Zal u informatie over onze euthanasiewet ter beschikking stellen in de Belgische ambassades wereldwijd ?

2) Zo ja, zal u hiermee actief aan de slag gaan om de perceptie rond onze euthanasiewet te verbeteren ?

3) Zal u eveneens informatie ter beschikking stellen in rusthuizen in het buitenland waar Belgen verblijven ?

4) Hoeveel budget zal u hiervoor vrijmaken ?

5) Zo nee, waarom niet ?

Antwoord ontvangen op 19 juli 2017 :

1) Het departement Buitenlandse Zaken wordt door onze ambassades op de hoogte gehouden van lokale politieke debatten en commentaren in de lokale pers over de Belgische euthanasiewetgeving. Desgevallend kunnen de ambassades gevoed worden met precieze informatie om tussen te komen of op vragen te antwoorden.

2) Het departement Buitenlandse Zaken stelt in de eerste plaats inhoudelijke elementen ter beschikking aan onze ambassades om vooral reactief op te treden om de perceptie rond onze euthanasiewetgeving te verbeteren. Dat is ook onze houding over andere wetgeving.

3) Er is geen proactief beleid om aan instellingen zoals rusthuizen in het buitenland informatie ter beschikking te stellen over onze euthanasiewetgeving. Onze ambassademedewerkers staan echter steeds ter beschikking van onze landgenoten in het buitenland om hierover informatie te geven. Buitenlandse Zaken doet dit evenmin over andere wetgeving.

4) Er is geen extra budget hiervoor voorzien.

5) Onze ambassades treden in de eerste plaats reactief op bij vragen die gesteld worden. Hiervoor dient geen extra budget voorzien te worden.