Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-9574

van Rik Daems (Open Vld) d.d. 17 juli 2013

aan de minister van Justitie

Patenten - Misbruiken - "Patent trolls" - Bescherming

octrooi
Europees octrooi

Chronologie

17/7/2013Verzending vraag
28/4/2014Einde zittingsperiode

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9573

Vraag nr. 5-9574 d.d. 17 juli 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Diverse vooral Amerikaanse bedrijven verzamelen systematisch zogenaamde vervallen en achterhaalde patenten in een patentenportefeuille. Ook worden patenten van failliete ondernemingen voor een prikje opgekocht. Vervolgens gaan deze ondernemingen op zoek naar bedrijven die mogelijkerwijs gebruik maken van deze oude patenten. Eenmaal het doelwit geïdentificeerd is worden advocatenbureau's ingeschakeld om deze ondernemingen te dwingen te betalen voor het gebruik van deze patenten. Zeer dikwijls is het hoogst twijfelachtig of de bedrijven daadwerkelijk gebruik maken van deze patenten maar om processen te vermijden betalen ze. Zo heeft één bedrijf uit Dallas reeds 1 638 ondernemingen voor de rechtbank gedaagd. Deze bedrijven worden in de Verenigde Staten (VS) "patent trolls" genoemd. Een studie wees uit dat VS-bedrijven waarvan het mereldeel kleine tot middelgrote bedrijven in 2011 29 miljard dollar zouden hebben gespendeerd aan "patent assertion cases". Het aantal processen verdubbelde tussen 2009 en 2012. Deze "patent aasgieren" fnuiken de innovatie. De kunst van deze "patent trolls" is vooral om een compensatie te onderhandelen die onder de proceskosten liggen, waardoor veel bedrijven betalen om de risico's van een proces te vermijden. Diverse wetsvoorstellen werden recent ingediend in het Congres, waaronder een voorstel om downstreamgebruikers van technologie te beschermen van rechtsmisbruik.

In dit kader had ik dan ook volgende vragen voor de geachte minister:

1) Hoe reageert u op deze "patent trolls" en heeft u weet van Belgische bedrijven die hier reeds mee geconfronteerd werden? Zo ja, om hoeveel bedrijven gaat het en welke bedragen werden gevorderd? Heeft u hieromtrent reeds klachten ontvangen?

2) Werd deze kwestie reeds op Europees niveau besproken en zo ja, wat waren de besluiten? Zo neen, is dit niet aangewezen daar veel bedrijven hun octrooien en licenties ook in de VS registreren en zij ook blootstaan aan de aanvallen van deze patent trollen vanuit de VS?

3) Bent u het ermee eens dat moet worden onderzocht in hoeverre downstreamgebruikers van technologie bijkomende bescherming behoeven jegens deze patentjagers gelet op het feit dat de innovatie hieronder zwaar kan leiden?