Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-9526

van Cécile Thibaut (Ecolo) d.d. 10 juli 2013

aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie

Opvangstructuren voor asielzoekers -Provincie Luxemburg - Sluitingen - Ideale schaal - Perspectieven

politiek asiel
Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers
sociale voorzieningen
asielzoeker

Chronologie

10/7/2013Verzending vraag
19/8/2013Antwoord

Vraag nr. 5-9526 d.d. 10 juli 2013 : (Vraag gesteld in het Frans)

Volgens de statistieken van Fedasil beschikte het opvangnetwerk voor asielzoekers op 1 juni 2013 over een capaciteit van 22.876 plaatsen voor 18.191 opgevangen personen; dat is een bezettingsgraad van 80%. Volgens dezelfde bron telde het opvangnetwerk op 1 januari 2012 24.026 plaatsen. Dat is een vermindering met 1150 plaatsen ten gevolge van de sluiting van verschillende centra in Bastenaken, Houthalen-Helchteren, Weerde en Dinant.

Hoewel het verheugend is dat de verzadiging van het netwerk achter de rug is, moeten we toch zeer voorzichtig zijn vooraleer we de opvangplaatsen massaal afbouwen. De neerwaartse tendens van het aantal asielzoekers kan zeer snel drastisch omkeren door het losbarsten van een conflict, zelfs in een land dat ver verwijderd is van België. 

Ik heb vernomen dat de staatssecretaris meent dat de centra idealiter plaats bieden aan 300 bewoners. Ik stel me dus vragen over de toekomst van centra met een meer menselijke schaal, zoals die in de provincie Luxemburg: Beho 70 bewoners, Manhay 120, Virton 130, Hotton 275. Alleen de centra van Bovigny met 300 plaatsen en Herbeumont met 400 plaatsen bereiken die ‘kritieke’ schaal.

Er heerst veel ongerustheid bij het personeel, in het bijzonder in het centrum te Virton, waar 49 mensen tewerkgesteld zijn en dat volgens sommigen veroordeeld is. Op 11 juni 2013 antwoordde de staatssecretaris op een mondelinge vraag van mijn collega Zoé Genot dat er geen plannen zijn voor een sluiting van federale centra, behalve dan wat Stoumont betreft, waar de infrastructuur handenvol geld kost en dat helemaal niet past in het idee van de superstructuur voor opvang. Ik hoop dus dat de staatssecretaris dat kan bevestigen teneinde de vrees van de werknemers weg te nemen.

Wat is de becijferde doelstelling van de staatssecretaris inzake het aantal vereiste plaatsen in ons opvangnetwerk?

Bevestigt ze dat de ideale schaal voor de centra volgens haar 300 plaatsen is?

Kan ze verzekeren dat de sluiting van de centra in Beho, Manhay, Virton en Hotton vandaag niet aan de orde is?

Bevestigt ze haar uitspraak van 11 juni 2013 dat geen enkel centrum hetzelfde lot beschoren zal zijn als dat van Stoumont?

Antwoord ontvangen op 19 augustus 2013 :

1. Volgens de prognoses zouden er begin in 2014 ongeveer 17 000 op te vangen personen zijn. In deze prognoses wordt rekening gehouden met de geobserveerde in- en uitstroom, alsook met de wegwerking van de achterstand in de asielaanvragen. Rekening houdende met de saturatiedrempel van 94 %, is dan een capaciteit van ongeveer 18 000 plaatsen vereist. Uiteraard is het de bedoeling om voorzichtig te zijn en marge te behouden. Mijn belangrijkste doelstelling is onnodige opvangplaatsen af te bouwen maar op elk moment voldoende opvangplaatsen te garanderen. Met behulp van een constante monitoring van de in- en uitstroom zal het opvangnetwerk, stap voor stap en in overleg met de opvangpartners, worden afgebouwd.

2. Fedasil heeft op dit moment nog geen criteria vastgelegd wat betreft de ideale grootte van een centrum. Dit moet deel uitmaken van een meer uitgebreide analyse over de modaliteiten van de opvang met als doel de kwaliteit van dienstverlening voor asielzoekers te verbeteren.

3 & 4. De sluiting van de genoemde opvangcentra maakt geen deel uit van de huidige planning voor de afbouw van het opvangnetwerk. In het voorbije jaar werden reeds meer dan 2 000 opvangplaatsen gesloten in de collectieve opvangcentra, waaronder de transitcentra in Bastogne, Weelde, Houthalen en Gembloux en het federaal opvangcentrum van Stoumont. In de komende maanden ligt de focus op de afbouw van de individuele opvangplaatsen (Lokale Opvanginitiatieven).