Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-9348

van CÚcile Thibaut (Ecolo) d.d. 14 juni 2013

aan de minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden

Bpost - Postbussen - Afschaffing - Cijfers voor 2012 - Criteria - Universele postdienst - Evolutie

postdienst
universele dienst

Chronologie

14/6/2013 Verzending vraag
22/7/2013 Antwoord

Vraag nr. 5-9348 d.d. 14 juni 2013 : (Vraag gesteld in het Frans)

Van uw voorganger, de heer Magnette, kreeg ik als antwoord op een vraag dat bpost in ons land tussen 2007 en 2011 niet minder dan 527 postbussen heeft afgeschaft. Deze enorme vermindering van het aantal postbussen doet me twijfelen aan de dienstverlening van een universele postdienst, zoals bepaald in artikel 142 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven.

Ik zou graag weten wat de recente evolutie is in deze tendens om de universele postdienst aan de Belgische burgers te verminderen.

1) Kunt u me meedelen hoeveel postbussen er in 2012 werden afgeschaft?

2) Op basis van welke criteria werd bepaald welke postbussen zouden worden afgeschaft?

Antwoord ontvangen op 22 juli 2013 :

Als antwoord op de vragen van het geachte lid, deelt bpost de volgende elementen mee:

1) Het aantal rode brievenbussen in het netwerk van bpost evolueerde van 13 573 in 2011 tot 13 400 in 2012, zijnde een vermindering met 173.

2) De criteria die bpost hanteert, zijn: