Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-9347

van CÚcile Thibaut (Ecolo) d.d. 14 juni 2013

aan de minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden

Belgacom - Voorheffing op de gebouwen en de uitrusting - Vrijstelling - Fiscale constructie - Houding van de vertegenwoordigers van de staat in de raad van bestuur - Eventuele maatregelen

Proximus
grondbelasting
belastingvlucht
belastingontheffing

Chronologie

14/6/2013 Verzending vraag
15/7/2013 Antwoord

Vraag nr. 5-9347 d.d. 14 juni 2013 : (Vraag gesteld in het Frans)

Sinds 2003 is de naamloze vennootschap Belgacom onderworpen aan een voorheffing op haar gebouwen en uitrusting. Belgacom heeft evenwel een aantal gebouwen, vooral die met technische installaties, overgedragen aan een filiaal, Connectimmo genaamd. Dit filiaal wil vrijstelling van onroerende voorheffing krijgen. De vennootschap Connectimmo beroept zich hiervoor op het feit dat de uitrusting binnen haar muren niet de aard heeft van onroerend goed, maar onroerend goed is door bestemming, omdat de uitrusting toebehoort aan Belgacom, dat de gebouwen huurt.

Het Hoofdbestuur van het Kadaster deelt die mening niet en vindt dat de uitrusting belastbaar is; er is momenteel dus een geschil. Het gaat helemaal niet om een detail, want het verlies aan inkomsten voor de Waalse gemeenten wordt geschat op 60 miljoen euro. De Vereniging van Waalse Provincies schat in een recent rapport dat het voor de vijf provincies die zij vertegenwoordigt, om 35 miljoen euro verlies aan inkomsten gaat.

1) Kunt u me meedelen wat het standpunt is van de vertegenwoordigers van de Belgische staat in de raad van bestuur van Belgacom ten opzichte van een dergelijke fiscale constructies?

2) Bent u van plan maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de bestuurders die door de Belgische staat zijn aangesteld, zich verzetten tegen elke constructie die naar fiscale fraude neigt?

3) Zo ja, om welke maatregelen gaat het?

Antwoord ontvangen op 15 juli 2013 :

Als antwoord op de vragen van het geachte lid, deelt Belgacom de volgende elementen mee:

Belgacom beschouwt dat hier geen sprake is van fiscale spitstechnologie of constructies, maar wel dat het gaat om de implicatie van haar beslissing om het beheer van haar vastgoedpatrimonium te optimaliseren door middel van een gespecialiseerd filiaal (ConnectImmo) in dit activiteitendomein. De oprichting van ConnectImmo, stelt Belgacom in staat zich op haar kernactiviteiten toe te spitsen, namelijk het leveren van elektronische communicatiediensten.

ConnectImmo is een vastgoedmaatschappij die meer dan 45 personen te werk stelt en die sinds 30 september 2002 actief is op de vastgoedmarkt. Ze haalt een omzet van 60 miljoen euro per jaar.

Belgacom verklaart dat de verhuizing van de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën (naar North Galaxy) en de FOD Economie (naar City Atrium) in goede banen geleid door ConnectImmo, dat naast zijn activiteiten voor de Belgacom Groep verschillende bedrijven en overheidsinstellingen heeft geadviseerd in verband met het beheer van hun vastgoed.

ConnectImmo heeft op zijn gebouwen altijd roerende voorheffing betaald, maar de Belgacom Groep is vanaf 2010 gestopt met het betalen van belastingen op materieel en outillering.

Belgacom gaat niet akkoord met deze belastingaanslag op haar materieel en wil voor deze problematiek een oplossing die in het belang is van alle betrokken partijen, waaronder de gemeenten.