Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-9238

van Christine Defraigne (MR) d.d. 5 juni 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

De sensibilisering en het informeren van patiŽnten inzake gezondheid

bewustmaking van de burgers
gezondheidsverzorging
volksgezondheid
geneesmiddel
Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
inspectie van geneesmiddelen

Chronologie

5/6/2013Verzending vraag
28/4/2014Einde zittingsperiode

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3569

Vraag nr. 5-9238 d.d. 5 juni 2013 : (Vraag gesteld in het Frans)

In een Europese studie, die van 2009 tot 2011 werd uitgevoerd door het consortium HLS-EU, wordt vastgesteld dat 47,6% van de Europeanen een te laag niveau van gezondheidsvaardigheden zouden hebben.

Het begrip ďHealth LiteracyĒ, dat ontstaan is in de sector gezondheidszorg van de Angelsaksische wereld, omvat het vermogen om informatie te vinden, begrijpen, evalueren en communiceren om zijn gezondheid te bevorderen, in stand te houden en te verbeteren.

De Europese Unie heeft van deze problematiek een prioriteit gemaakt. De verbetering van de gezondheidsvaardigheden maakt het immers mogelijk de gezondheidszorg te versterken, voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk te maken en de uitgaven te verminderen.

Rond gezondheidsvaardigheden lopen in sommige landen reeds verschillende projecten, maar bij ons wordt er weinig over gesproken. Daarom hebben elf gezondheidspartners in BelgiŽ (verenigingen van artsen, apothekers,...) een projectoproep gedaan waarbij initiatieven rond gezondheidsvaardigheden worden aangemoedigd en beloond.

PatiŽnten moeten inderdaad beter gesensibiliseerd en geÔnformeerd worden over hun gezondheid, maar het lijkt mij ook belangrijk dat ze gesensibiliseerd worden over de actieve rol die ze zelf kunnen spelen bij het melden van problemen in verband met hun behandeling. Ik denk bijvoorbeeld aan de ongewenste gevolgen bij het innemen van een geneesmiddel. Het Geneesmiddelenagentschap heeft onlangs een online formulier uitgewerkt, waarop patiŽnten de ongewenste effecten kunnen melden die zijn opgetreden na het nemen van een geneesmiddel. Het lijkt mij belangrijk de patiŽnten meer informatie te geven over deze mogelijkheid.

Mevrouw de minister,

1) Hebt u initiatieven genomen of bent u van plan dat te doen om de gezondheidsvaardigheden van onze bevolking te verbeteren? Steunt u de projectoproep die gelanceerd werd door verschillende gezondheidspartners?

2) Welke middelen worden thans uitgewerkt om de patiŽnten te informeren over de mogelijk om ongewenste gevolgen door het innemen van een geneesmiddel te melden via het online formulier van het Geneesmiddelenagentschap? Hoeveel meldingen hebben de patiŽnten tot nog toe tot het Agentschap gericht?