Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-9108

van Cécile Thibaut (Ecolo) d.d. 24 mei 2013

aan de minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden

Virton - Aanwezigheid van bpost - PostPunt van het station - Afschaffing - Reden

spoorwegstation
postdienst

Chronologie

24/5/2013 Verzending vraag
14/6/2013 Antwoord

Vraag nr. 5-9108 d.d. 24 mei 2013 : (Vraag gesteld in het Frans)

De inwoners van Virton waren bijzonder teleurgesteld omdat het PostPunt in het station van Virton werd afgeschaft.

Mijnheer de minister, kunt u ons de statistieken van de afgelopen maanden bezorgen van het bezoek aan het PostPunt in kwestie?

Zoals u weet werd het PostPunt in het station van Saint-Mard geopend op het moment dat het postkantoor in het centrum, ongeveer vijf jaar geleden, werd gesloten.

Saint-Mard is een grote agglomeratie van de gemeente Virton, met verschillende handelszaken. Ik zou graag weten of bpost van plan is een nieuw PostPunt te openen in één van de handelszaken om de sluiting van het PostPunt in het station op te vangen? Zo neen, waarom niet?

Antwoord ontvangen op 14 juni 2013 :

Als antwoord op de vragen van het geachte lid, deelt bpost de volgende elementen mee:

Gedurende de afgelopen 12 maanden werd dit PostPunt bezocht door gemiddeld 7 klanten per dag.

Ongeveer 60 % van de transacties die er werden uitgevoerd, waren frankeringen of verkoop van postzegels.

bpost voorziet niet in de vervanging van dit PostPunt gezien de nabijheid van het postkantoor van Virton (minder dan 1,5 km) en de lage activiteitsgraad (met sterke achteruitgang in 2012) van dit verkooppunt.

Het station Sint-Mard zal vanaf deze zomer, zoals de andere 164 stations met een loket, de diensten van een zegelwinkel aanbieden (verkoop van nationale, Europese en internationale zegels van tarief 1 in blaadjes van 5 of 10 stuks of per doos van 100).