Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8498

van Karl Vanlouwe (N-VA) d.d. 14 maart 2013

aan de minister van Justitie

De verhoren door de politie, het parket en de onderzoeksrechters

geografische spreiding
politie
gemeentepolitie
gerechtelijk onderzoek
officiŽle statistiek
gerechtelijk vooronderzoek
openbaar ministerie

Chronologie

14/3/2013Verzending vraag
16/4/2013Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2906

Vraag nr. 5-8498 d.d. 14 maart 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Kan de minister voor de jaren 2009, 2010, 2011 en de eerste helft van 2012 de cijfers bekend maken van het aantal plaatsgevonden:

- politieverhoren,

- verhoren door parketmagistraten,

- verhoren door de onderzoeksrechters?

Indien mogelijk met opsplitsing per gerechtelijk arrondissement.

Antwoord ontvangen op 16 april 2013 :

Er past bij het antwoord een voorafgaandelijke opmerking. Er kunnen enkel cijfers worden verstrekt in het kader van Salduz. Het gaat bijgevolg slechts om een zeer beperkt deel van het totaal aantal verhoren door de politie, door de parketmagistraten en door de onderzoeksrechters.

1. Van het aantal politieverhoren kunnen enkel cijfers worden meegedeeld voor het jaar 2012. Naar aanleiding van de Salduz-wetgeving zijn begin 2012 nieuwe registratiemogelijkheden voorzien in het ISLP en FEEDIS systeem van respectievelijk de lokale en de federale politie. Deze cijfers zijn tevens terug te vinden in het derde tussentijds rapport van de evaluatie van de Salduz wet van de Dienst voor het Strafrechtelijk beleid (www.dsb-spc.be, zie pg. 6-9).

De verhoren die door de politie worden afgenomen, zijn in overeenstemming met de indeling in de Salduz-wet, in ISLP en FEEDIS onderverdeeld in vijf categorieën. Onder categorie I wordt een eerste of navolgend verhoor verstaan van een slachtoffer of getuige. Categorie II staat voor een eerste verhoor van een verdachte die niet van zijn vrijheid is beroofd voor feiten waarop een bestraffing staat van minder dan een jaar of voor verkeerszaken. Een verhoor categorie III betreft een eerste verhoor van een niet-gearresteerde verdachte aangaande feiten die strafbaar zijn met een jaar of meer, met uitzondering van verkeerszaken. Er is sprake van een verhoor categorie IV bij een eerste verhoor van een verdachte die van zijn vrijheid is beroofd, ongeacht de ernst van de feiten waarvan hij wordt verdacht. Categorie Ibis, ten slotte, betreft de navolgende verhoren van alle verdachten (categorie II, III of IV).

De lokale en de federale politie hebben in de periode van januari tot en met mei 2012 samen 755 494 verhoren afgenomen. Dit aantal is mogelijks een onderschatting, doordat papieren processen-verbaal soms laattijdig worden ingegeven in ISLP/FEEDIS. Daarnaast weten we dat de cijfers voor de maanden januari en februari een onderschatting zijn, te wijten aan het feit dat de registratie van de nieuwe Salduz-variabelen in de eerste maanden nog niet optimaal verliep.

In de bijlage 1 vindt u de verdeling over de verschillende categorieën alsook het aantal verhoren van categorie IV per gerechtelijk arrondissement

2. Er kunnen over de verhoren door de parketmagistraten momenteel geen cijfers worden weergegeven. In het kader van de Salduz-wet is begin 2012 een registratie opgestart in het REA-TPI systeem van het openbaar ministerie. De cijfers zijn dus enkel beschikbaar vanaf 2012. De registratie diende evenwel nog te worden bijgestuurd zodat nog geen cijfers beschikbaar zijn voor 2012.

3. Over de verhoren door de onderzoeksrechters kunnen de volgende cijfers worden meegedeeld. Het Vast Bureau voor Statistiek en Werklastmeting (VBSW) maakt jaarlijks statistieken op betreffende de werkzaamheden van de onderzoeksrechters. Hiervoor baseert het VBSW zich enerzijds op de registratie in JIOR en anderzijds op de (eventuele) bijkomende manuele registratie door de kabinetten van de onderzoeksrechters. Tabel 1 van de bijlage 2 geeft het aantal verhoren weer voor de periode 2009-2011, zowel nationaal als per gerechtelijk arrondissement (“freq” slaat op het aantal verhoren, “registr OR” op het aantal onderzoeksrechters die deze informatie registreren).

Voor 2012 kunnen op dit ogenblik enkel de cijfers worden weergegeven van de registratie in JIOR (dus nog niet aangevuld met de manuele registratie). Opgemerkt dient te worden dat de registratie van het aantal verhoren in JIOR bijgevolg een onderschatting uitmaakt van de werkelijkheid, dit onder meer doordat de onderzoeksrechters van enkele gerechtelijke arrondissementen (Verviers, Eupen, Neufchâteau, Marche-en-Famenne en Gent) niet of slechts sporadisch gebruik maken van JIOR. Bovendien lijkt het erop dat ook de onderzoeksrechters van de andere gerechtelijke arrondissementen niet steeds even consequent gebruik maken van JIOR. Tabel 2 van de bijlage 2 geeft de cijfers weer per maand voor de periode januari tot en met september 2012, zowel nationaal als per gerechtelijk arrondissement.

Tabel 1

Verhoren door de onderzoeksrechter (2009-2011) - cijfers VBSW

Gerechtelijk arrondissement

2009

2010

2011

 

fréq.

JI enreg. / registr OR

fréq.

JI enreg. / registr OR

fréq.

JI enreg. / registr OR

Ressort Bruxelles / Rechtsgebied Brussel

4.968

28/28

4.642

28/28

4.011

27/27

Bruxelles

4.166

22/22

3.764

22/22

3.438

22/22

Nivelles / Nijvel

373

3/3

451

3/3

242

2/2

Louvain / Leuven

429

3/3

427

3/3

331

3/3

Ressort Anvers / Rechtsgebied Antwerpen

4.383

23/23

4.347

23/23

4.394

22/22

Anvers / Antwerpen

2.479

11/11

2.372

11/11

2.444

11/11

Turnhout

557

3/3

574

3/3

599

3/3

Malines / Mechelen

494

3/3

468

3/3

536

3/3

Hasselt

449

3/3

513

3/3

386

2/2

Tongres / Tongeren

404

3/3

420

3/3

429

3/3

Ressort Liège / Rechtsgebied Luik

3.357

25/25

2.848

25/25

2.329

20/20

Liège / Luik

1.754

9/9

1.552

9/9

1.139

7/7

Huy / Hoei

126

2/2

160

2/2

122

2/2

Namur / Namen

517

3/3

481

3/3

441

3/3

Dinant

229

2/2

248

2/2

257

2/2

Arlon / Aarlen

156

2/2

141

2/2

137

2/2

Eupen

118

1/1

0

1/1

0

0/0

Verviers

107

2/2

17

2/2

0

0/0

Neufchâteau

187

2/2

63

2/2

97

2/2

Marche-en-Famenne

163

2/2

186

2/2

136

2/2

Ressort Mons : Rechtsgebied Bergen

1.450

17/18

1.572

18/18

1.395

18/18

Charleroi

793

8/9

897

9/9

761

9/9

Bergen/Mons

354

5/5

376

5/5

312

5/5

Tournai / Doornik

303

4/4

299

4/4

322

4/4

Ressort Gand / Rechtsgebied Gent

2.643

22/22

2.769

22/22

2.555

22/22

Bruges / Brugge

684

4/4

607

4/4

619

4/4

Courtrai / Kortrijk

258

3/3

298

3/3

350

3/3

Furnes / Veurne

114

2/2

107

2/2

101

1/1

Ypres / Ieper

149

2/2

180

2/2

129

2/2

Termonde / Dendermonde

741

4/4

675

4/4

686

4/4

Audenarde / Oudenaarde

179

2/2

148

2/2

196

3/3

Gand / Gent

518

5/5

754

5/5

474

5/5

au niveau national / nationaal

16.801

115/116

16.178

116/116

14.684

109/109

Onder “registrerende onderzoeksrechter” wordt het aantal onderzoeksrechters weergegeven dat in een bepaald gerechtelijk arrondissement verhoren heeft geregistreerd, weergegeven ten opzichte van het totaal aantal onderzoeksrechters dat in dat gerechtelijk arrondissement actief is.

Tabel 2

2012

Verhoren door de onderzoeksrechter (2009-2011) - cijfers VBSW

Gerechtelijk arrondissement

Jan

Feb

Ma

Apr

Mei

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov 

Dec

Totaal

Rechtsgebied Brussel

328

314

303

321

342

291

254

251

315

0

0

0

2.719

Bruxelles

281

257

253

266

269

225

207

212

254

0

0

0

2.224

Nivelles / Nijvel

26

34

22

30

39

32

28

15

28

0

0

0

254

Louvain / Leuven

21

23

28

25

34

34

19

24

33

0

0

0

241

Ressort Anvers / Rechtsgebied Antwerpen

431

409

446

360

454

518

471

322

447

0

0

0

3.858

Anvers / Antwerpen

287

268

304

240

297

363

340

147

292

0

0

0

2.538

Turnhout

54

50

46

43

47

55

54

45

46

0

0

0

440

Malines / Mechelen

21

40

37

15

47

37

33

68

32

0

0

0

330

Hasselt

23

23

28

15

20

25

12

37

34

0

0

0

217

Tongres / Tongeren

46

28

31

47

43

38

32

25

43

0

0

0

333

Ressort Liège / Rechtsgebied Luik

146

175

194

182

164

205

123

134

180

0

0

0

1.503

Liège / Luik

112

108

135

123

111

143

97

91

114

0

0

0

1.034

Huy / Hoei

5

22

8

9

7

7

3

8

12

0

0

0

81

Namur / Namen

12

20

21

18

14

33

5

15

24

0

0

0

162

Verviers

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dinant

11

15

4

16

15

12

4

5

14

0

0

0

96

Arlon / Aarlen

6

10

6

6

6

5

8

7

13

0

0

0

67

Eupen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Neufchâteau

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Marche-en-Famenne

0

0

20

10

11

5

6

8

3

0

0

0

63

Ressort Mons / Rechtsgebied Bergen

87

58

89

73

107

82

70

103

94

0

0

0

763

Charleroi

47

26

50

31

67

37

27

62

48

0

0

0

395

Bergen/Mons

20

26

34

32

31

40

42

19

28

0

0

0

272

Tournai / Doornik

20

6

5

10

9

5

1

22

18

0

0

0

96

Ressort Gand / Rechtsgebied Gent

106

101

117

135

139

132

106

164

120

0

0

0

1.120

Bruges / Brugge

30

40

39

27

36

34

38

62

39

0

0

0

345

Courtrai / Kortrijk

17

6

11

38

25

28

0

20

11

0

0

0

156

Furnes / Veurne

4

4

9

5

7

7

11

14

9

0

0

0

70

Ypres / Ieper

3

12

4

17

11

7

14

7

5

0

0

0

80

Gand / Gent

0

0

0

0

0

5

4

0

15

0

0

0

24

Termonde / Dendermonde

45

33

48

39

42

38

28

52

34

0

0

0

359

Audenarde / Oudenaarde

7

6

6

9

18

13

11

9

7

0

0

0

86

Inconnu / Onbekend

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

au niveau national / nationaal

1.098

1.057

1.149

1.071

1.245

1.228

1.024

974

1.156

0

0

0

10.002


BIJLAGE 1

Grafiek 1. Het aantal verhoren per categorie (jan – mei 2012)

Bron: Evaluatie van de Salduz wet. Derde tussentijds rapport, 29 juni 2012, www.dsb-spc.be.

Grafiek 2. Het aantal eerste verhoren categorie IV per gerechtelijk arrondissement (jan – mei 2012).

Bron: Evaluatie van de Salduz wet. Derde tussentijds rapport, 29 juni 2012, www.dsb-spc.be.