Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8495

van Karl Vanlouwe (N-VA) d.d. 14 maart 2013

aan de minister van Justitie

De werklastmeting bij de hoven van assisen

strafrechtspraak
gerechtelijke achterstand
officiŽle statistiek

Chronologie

14/3/2013Verzending vraag
24/5/2013Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2902

Vraag nr. 5-8495 d.d. 14 maart 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De werklastmeting bij hoven en rechtbanken is een voorwerp van discussie. In het kader van het Protocol "project werklastmeting bij hoven en rechtbanken " dat op 4 juni 2008 werd ondertekend door de toenmalige minister van justitie, de vertegenwoordigers van de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie en vertegenwoordigers van de zetelende magistratuur, werd het Vast Bureau Statistiek en Werklastmeting opgericht. Alle vroegere medewerkers en de bevoegdheden van de vroegere afdeling Statistieken van de FOD Justitie werden overgenomen door dit Vast Bureau.

In de publicatie "Kerncijfers van de gerechtelijke activiteit - gegevens 2000 tot en met 2009 " staat een overzicht van cijfers over vredegerechten, politierechtbanken, rechtbanken van koophandel, arbeidsrechtbanken, rechtbanken van eerste aanleg, onderzoeksrechters, arbeidshoven en hoven van beroep.

Eťn van de blijvende pijnpunten in justitie blijft echter de gerechtelijke achterstand zoals onder meer bij de hoven van assisen, processen die meerdere dagen, soms zelfs meerdere weken in beslag nemen.

Op een reeds eerder gestelde schriftelijke vraag met nummer 5-2788 antwoordt de minister dat het onmogelijk is gegevens met betrekking tot het hof van assisen te geven, omdat "noch het Vast Bureau Statistiek en Werklastmeting, noch het College van procureurs-generaal een antwoord kunnen geven" en men dus niet over de gegevens beschikt.

Aldus blijkt dat deze cijfergegevens noch bij het Vast Bureau voor Statistiek en werklastmeeting, noch bij het College van Procureurs-generaal, voorhanden zijn. Deze cijfers werden dus niet opgevraagd bij de voorzitters van de vijf hoven van beroep, die de antwoorden mogelijk wel kunnen geven.

Graag kreeg ik dan ook een antwoord op de volgende vragen:

1)†Kan de geachte minister de kerncijfers bezorgen van het aantal afgehandelde zaken voor de hoven van assisen sinds 2000 tot en met 2010, opgesplitst per gerechtelijk ressort?

2)†Graag kreeg ik eveneens een overzicht per hof van assisen van het aantal procedures die op datum van 1 december 2011 reeds in staat zijn voor behandeling voor het hof van assisen, eveneens opgesplitst per gerechtelijk ressort.

3)†Kan hierbij worden meegedeeld welke uiterste datum voor behandeling van de strafzaken per hof van assisen voorzien is?

Antwoord ontvangen op 24 mei 2013 :

1. De bijgevoegde tabel bevat het aantal zaken behandeld door de hoven van assisen tussen 2000 en 2012. Deze cijfergegevens zijn opgedeeld naar gerechtelijk ressort en provincie. Deze cijfers zullen eveneens terug te vinden zijn in de toekomstige publicatie “Kerncijfers van de gerechtelijke activiteit 2000-2012”.

2. Het Vast Bureau voor Statistiek en Werklastmeting beschikt niet over de benodigde cijfergegevens om deze vraag te beantwoorden.

3. Het Vast Bureau voor Statistiek en Werklastmeting beschikt niet over de benodigde cijfergegevens om deze vraag te beantwoorden.

Cours d'Assises / Hoven van Assisen

Nombre d'affaires traitées / Aantal afgehandelde zaken

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

ANVERS

ANTWERPEN

13

16

15

12

19

19

23

16

16

18

13

13

14

Anvers

Antwerpen

10

13

13

7

11

14

15

10

12

13

9

8

8

Limbourg

Limburg

3

3

2

5

8

5

8

6

4

5

4

5

6

BRUXELLES

BRUSSEL

16

17

16

18

17

16

20

16

17

16

16

14

30

Bruxelles-Capitale

Brussel-Hoofdstad

10

13

10

15

13

9

13

9

10

12

13

10

22

Brabant Flamand

Vlaams-Brabant

4

0

3

1

2

5

3

4

5

3

1

1

5

Brabant Wallon

Waals-Brabant

2

4

3

2

2

2

4

3

2

1

2

3

3

GAND

GENT

13

15

12

9

24

18

13

11

17

15

18

14

7

Flandre Orientale

Oost-Vlaanderen

6

5

5

4

12

8

7

7

9

7

13

8

2

Flandre Occidentale

West-Vlaanderen

7

10

7

5

12

10

6

4

8

8

5

6

5

LIEGE

LUIK

10

12

17

10

20

14

22

24

25

23

21

27

20

Liège

Luik

5

7

11

8

13

10

14

19

16

17

8

17

14

Luxembourg

Luxemburg

3

4

3

0

4

1

4

1

4

3

6

4

2

Namur

Namen

2

1

3

2

3

3

4

4

5

3

7

6

4

MONS

BERGEN

13

6

14

23

24

22

22

16

15

21

13

14

14

TOTAL

TOTAAL

65

66

74

72

104

89

100

83

90

93

81

82

85

Source / Bron : BPSM / VBSW (01/2013)