Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8473

van CÚcile Thibaut (Ecolo) d.d. 14 maart 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Acute allergische reactie - Auto-injecteerbare adrenaline - Terugbetaling

allergie
geneesmiddel
ziekteverzekering

Chronologie

14/3/2013 Verzending vraag
21/1/2014 Antwoord

Vraag nr. 5-8473 d.d. 14 maart 2013 : (Vraag gesteld in het Frans)

Een persoon die wordt getroffen door een acute allergische reactie moet zichzelf een dosis adrenaline toedienen door middel van een auto-injector, teneinde een anafylactische schok te vermijden.

Het is van essentieel belang dat de getroffen persoon snel reageert want de anafylactische schok kan in het ergste geval levensbedreigend zijn. Om die reden moeten personen die een dergelijk risico lopen, permanent een auto-injecteerbare dosis adrenaline binnen handbereik hebben.

Dat product heeft een beperkte bewaartijd (ongeveer twintig maanden) en de gebruiker moet het dus vaak vervangen. Het product is onmisbaar, maar de aanschaf ervan is duur en het wordt niet door het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) terugbetaald, hoewel het op medisch voorschrift is.

Is de minister van plan om de terugbetaling van auto-injecteerbare adrenaline op voorschrift uit te breiden of te veralgemenen voor patiŰnten bij wie een verhoogd risico op een acute allergische reactie is vastgesteld?

Antwoord ontvangen op 21 januari 2014 :

De farmaceutische specialiteit Epipen® is vergoedbaar in hoofdstuk I (dit wil zeggen de geneesmiddelen die niet onderworpen zijn aan enige bijkomende beperking van de vergoedbaarheid) sinds 1 maart 2012. Deze specialiteit, onder de vorm van een auto-injector, bevat adrenaline en is beschikbaar in twee doseringen (0,15 mg en 0,30 mg) in functie van het lichaamsgewicht. Ze is geïndiceerd in de noodbehandeling van een ernstige anafylactische reactie of ernstige allergische reactie op allergenen bijvoorbeeld insectensteken of -beten, voedingsstoffen of geneesmiddelen.