Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8303

van Cécile Thibaut (Ecolo) d.d. 25 februari 2013

aan de minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden

Infrabel - Werken op de lijn Libramont-Aarlen - Impact op de spooraansluiting naar de bedrijvenzone van Molinfaing

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
goederenvervoer
vervoer per spoor

Chronologie

25/2/2013 Verzending vraag
22/4/2013 Antwoord

Vraag nr. 5-8303 d.d. 25 februari 2013 : (Vraag gesteld in het Frans)

In het kader van werken tussen Libramont en Aarlen om de treinen tegen een snelheid van 160 kilometer per uur te laten rijden, zou Infrabel binnenkort een groot aantal wissels afschaffen. Dat zou tot gevolg hebben dat het derde spoor ter hoogte van Neufchâteau verdwijnt.

Het derde spoor is bestemd voor de aansluiting op de bedrijvenzone van Molinfaing.

We kunnen ons moeilijk voorstellen dat Infrabel geen doorgang meer verzekert naar Molinfaing,want dat was een fundamentele voorwaarde voor de erkenning van de bedrijvenzone door de Waalse regering.

Als er een onmiddellijke aansluiting is op de hoofdlijn, kan het goederentransport niet anders dan via het spoor naar Aarlen verlopen. Een goederentrein rijdt veel langzamer dan een snelle reizigerstrein. Dat kan dus voor problemen zorgen wanneer ze hetzelfde spoor moeten gebruiken. Alle specialisten zijn het erover eens dat de organisatie van het vervoer op die lijn moeilijk te realiseren is.

Graag een antwoord op volgende vragen:

1) Wat zijn de bedoelingen van Infrabel inzake de aansluiting naar Molinfaing?

2) Hoe zal in de toekomst het goederenvervoer van en naar Molinfaing met het reizigersvervoer op dit stuk van lijn 162 op elkaar worden afgestemd?

Antwoord ontvangen op 22 april 2013 :

Als antwoord op de vragen van het geachte lid deelt de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)-groep me de volgende elementen mee:

  1. Infrabel heeft in overleg met Idelux besloten tot de rechtstreekse aansluiting van het toegangsspoor op de economische activiteitenzone van Molinfaing op een van de hoofdsporen van lijn 162 in plaats van het bijspoor zoals oorspronkelijk gepland. Deze oplossing biedt de beste verhouding qua exploitatie en kosten voor beide partijen (Infrabel en Idelux).

  2. Lijn 162 biedt voldoende capaciteit om treinen die de economische activiteitenzone van Molinfaing bedienen, in te lassen. De aansluiting zelf heeft voldoende wijksporen om te voorkomen dat treinen in het hoofdspoor moeten stoppen.