Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8301

van Cécile Thibaut (Ecolo) d.d. 25 februari 2013

aan de minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden

Nationale Maatschappij van Belgische Spoorwegen (NMBS) - Trein 7471 Virton-Aarlen - Afschaffingen - Redenen - Maatregelen

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
reizigersvervoer

Chronologie

25/2/2013 Verzending vraag
30/5/2013 Antwoord

Vraag nr. 5-8301 d.d. 25 februari 2013 : (Vraag gesteld in het Frans)

Dankzij trein 7471 Virton-Aarlen kunnen heel wat pendelaars en scholieren tussen 6.51 uur en 7.30 uur efficiënt met het openbaar vervoer naar het werk of naar school.

Ik verneem echter dat die trein geregeld wordt afgeschaft. In januari 2013 werd hij op nauwelijks tien dagen tijd driemaal afgeschaft. Wil het spoor een interessant alternatief voor de wagen blijven, dan moet het absoluut een betrouwbare dienstverlening kunnen garanderen.

Hoe kunnen ouders nog vertrouwen blijven schenken aan de Nationale Maatschappij van Belgische Spoorwegen (NMBS) om hun kinderen naar school te brengen, als die trein zo frequent wordt afgeschaft? Dat is onaanvaardbaar. Dat geldt des te meer, omdat trein 7471 de enige de verbinding Virton–Aarlen verzekert vóór de aanvang van de lessen.

1) Kunt u preciseren hoeveel maal die trein in 2012 werd afgeschaft? Hoeveel keer gebeurde dat al sinds begin 2013?

2) Om welke redenen worden die treinen afgeschaft?

3) Wat overweegt u om het aantal afschaffingen van trein 7471 te beperken?

Antwoord ontvangen op 30 mei 2013 :

Als antwoord op de vragen van het geachte lid deelt de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)-groep me de volgende elementen mee:

1. en 2. In de eerste plaats is het belangrijk om te benadrukken dat de trein P 7471 in 2012 volgens de volgende dienstregeling reed: Virton: 6u20 – Rodange: 6u41.

Het is pas sinds de invoering van de nieuwe dienstregeling van 9 december 2012 dat de uren zijn aangepast (Virton: 6u51 – Aarlen: 7u30).

Deze trein werd:

In 2012 drie keer afgeschaft omwille van de volgende redenen:

In 2013 eveneens drie keer afgeschaft omwille van de volgende redenen:

3. Extra aandacht wordt besteed door de NMBS opdat bij eventueel sporadisch defect er prioriteit zou gegeven worden aan deze trein.