Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8167

van Cécile Thibaut (Ecolo) d.d. 15 februari 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Gemeente Martelange - Demografische studie - Levensverwachting lager dan het gewestelijke gemiddelde - Aanwezigheid van benzinestations - Eventuele invloed - Epidemiologische studie

epidemiologie
levensverwachting
benzine
demografische analyse

Chronologie

15/2/2013Verzending vraag
28/4/2014Einde zittingsperiode

Vraag nr. 5-8167 d.d. 15 februari 2013 : (Vraag gesteld in het Frans)

Een recente demografische studie van de Université libre de Bruxelles, uitgevoerd door de professoren Jean-Michel Decroly en Jean-Pierre Grimmeau, toont aan dat de levensverwachting van de inwoners van de gemeente Martelange zes jaar lager is dan die van de andere Walen.

De specialisten, die naar aanleiding van de publicatie werden ondervraagd door de pers, vermelden verschillende mogelijke verklarende factoren. De oorzaken van die vaststelling beperken tot één enkele oorzaak zou overigens zeker simplistisch zijn.

Een aanzienlijk deel van de inwoners van Martelange heeft heel zijn loopbaan in de leisteengroeven van de streek gewerkt. Vandaag weten we dat die beroepsactiviteit het risico op silicose significant verhoogt.

In het algemeen wordt de gemeente Martelange gekenmerkt door een armere bevolking dan gemiddeld in Wallonië. In 2009 bedroeg het gemiddelde inkomen per inwoner in de gemeente Martelange 14.614 euro per inwoner, wat 6% lager is dan het gemiddelde voor het gewest. Zoals Franz Clément, doctor in de sociologie en belast met studies in het Centre grand-ducal d'études de populations, de pauvreté et de politiques socio-économiques (CPES) verklaart, hebben de materiële omstandigheden steeds een invloed gehad op de levensduur. En de levensomstandigheden van een bevolking kunnen niet in vijf of tien jaar worden gewijzigd.

Men kan niet ontkennen dat die factoren een invloed hebben op de gemiddelde levensduur en dat ze de vaststelling van de professoren Decroly en Grimmeau verklaren. Kunnen we evenwel aannemen dat andere factoren een significante invloed hebben gehad op de levensverwachting van de inwoners van Martelange?

Sommigen melden dat de dampen van de benzinestations, die massaal aanwezig zijn langsheen de gemeente, die aan het Groothertogdom grenst, een invloed zouden kunnen hebben op de levensverwachting van de inwoners.

1) Bent u op de hoogte van de resultaten van die studie?

2) Kan de aanwezigheid van benzinestations een invloed hebben op de levensverwachting van de inwoners van Martelange?

3) Plant u een epidemiologische studie om de oorzaken van dat significante verschil in levensverwachting te bepalen?