Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8057

van Karl Vanlouwe (N-VA) d.d. 8 februari 2013

aan de minister van Justitie

Elektronisch toezicht - Enkelbanden - Wachtlijst 2012

vervangende straf
voltrekking van de straf
officiële statistiek

Chronologie

8/2/2013Verzending vraag
17/12/2013Herkwalificatie
11/2/2014Antwoord

Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4581

Vraag nr. 5-8057 d.d. 8 februari 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Ik had de geachte minister graag volgende vragen gesteld in verband met het elektronisch toezicht:

1) Hoeveel veroordeelden worden opgevolgd door het Nationaal Centrum voor Elektronisch Toezicht (NCET), zo mogelijk opgesplitst als inwoners van het Vlaams, Waals en Brussels Hoofdstedelijks Gewest?

2) Hoeveel personen werden in 2012 onder elektronische toezicht geplaatst?

3) Over hoeveel enkelbanden beschikt de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie en hoeveel hiervan zijn momenteel in gebruik?

4) Hoeveel gedetineerden staan op de verschillende wachtlijsten voor elektronisch toezicht? Wat is de gemiddelde duur tussen de aankomst van een mandaat in een Justitiehuis en de aanstelling van een justitieassistent (sociale begeleiding en maatschappelijke enquête)? Graag een opdeling volgens de verschillende wachtlijsten van toepassing.

Antwoord ontvangen op 11 februari 2014 :

1) Op 30 september 2013 waren er 1.767 justitiabelen onder elektronisch toezicht geplaatst.

De verdeling van de justitiabelen onder elektronisch toezicht per gevangenis is als volgt :

1.018 justitiabelen in Vlaanderen, 530 justitiabelen in Wallonië, 219 justitiabelen in Brussel. Sinds september 2013 is dit cijfer van 1750-1760 dossiers onder elektronisch toezicht quasi constant en ook de verdelingen blijven grotendeels hetzelfde.

2) In 2012 werden 3.561 justitiabelen, alle categorieën samen, onder elektronisch toezicht geplaatst (thuisdetentie, minder dan 3 jaar en meer dan 3 jaar). In 2013 was dit cijfer 5.011 (+41%).

3) We beschikken over 2.300 enkelbanden en 2.100 boxen. 180 GPS-eenheden zijn klaar om geïnstalleerd te worden.

4) Op 15 januari 2014 waren er 2.141 justitiabelen met strafonderbreking waarvan reeds 1.034 justitiabelen een datum hebben voor de effectieve plaatsing onder elektronisch toezicht.

In 2012 bedroeg de gemiddelde duur tussen de ontvangst van het mandaat in het justitiehuis en de aanstelling van de justitieassistent 66 dagen voor de sector elektronisch toezicht. Sinds de omzendbrief van 17 juli 2013 gebeurt de aanstelling van de justitieassistent 2 weken vóór de aanvang van het elektronisch toezicht. De wachtlijsten in de justitiehuizen zijn volledig weggewerkt.