Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8020

van Cécile Thibaut (Ecolo) d.d. 5 februari 2013

aan de minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Lijn Arlon-Athus-Rodange - Stopplaats Messancy - Aankondiging van vertraging - Elektronische aankondigingen - Andere werkzaamheden

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
reizigersvervoer
vervoersduur

Chronologie

5/2/2013 Verzending vraag
29/3/2013 Antwoord

Vraag nr. 5-8020 d.d. 5 februari 2013 : (Vraag gesteld in het Frans)

Hoewel hij enkel op weekdagen rijdt, is de terugkeer in 2008 van een reizigerstrein op de lijn 167 Arlon-Athus-Rodange voor vele pendelaars en leerlingen een efficiënte manier om zich met het openbaar vervoer naar het werk of naar school te begeven.

Op de spitsuren duurt het traject tussen het station van Athus en dat van Aarlen dertien minuten en tussen Messancy en Aarlen negen minuten. Deze reistijd is veel sneller dan via de weg.

De reizigers van lijn 167 worden momenteel echter met heel wat vertragingen en zelfs afschafte treinen geconfronteerd. De recente problemen met de nieuwe Desiro-treinstellen maken het probleem alleen maar erger.

De toestand is vooral onaangenaam voor de reizigers die vertrekken van de halte Messancy, die in 2008 heringericht werd toen de reizigerstrein werd ingevoerd, en dat geen elektronische panelen heeft voor de aankondigingen van de uuregeling en de eventuele vertragingen.

Ik begrijp dat de oorzaken van deze vertragingen ingewikkeld zijn en niet in een oogwenk geregeld zijn. Het is nochtans eenvoudig om een betrouwbaar en permanent informatiesysteem op te zetten en eventuele last voor de reizigers te vermijden.

1) Bent u van plan een elektronisch aankondigingssysteem aan de stopplaats van Messancy te installeren?

2) Zo ja, binnen welke termijn zal dit gebeuren?

3) Zijn er andere werkzaamheden gepland langs de lijn 167?

Antwoord ontvangen op 29 maart 2013 :

1-2. De Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)-Groep geeft me aan dat Messancy een onbewaakte stopplaats is met een beperkt aantal reizigers per week (365 reizigers per week volgens de laatste beschikbare cijfers).

De NMBS-Groep voorziet bijgevolg niet om er informatieschermen te plaatsen.

3. De NMBS-Groep voorziet om in de toekomst alle stations en onbewaakte stopplaatsen uit te rusten met een automatisch audiosysteem voor aankondigingen, maar kan vandaag nog geen planning voor deze installatie op lijn 167 communiceren.