Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-7892

van CÚcile Thibaut (Ecolo) d.d. 24 januari 2013

aan de minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Nieuwe Desiro-treinstellen - Technische problemen - Lijn 165 Athus-Bertrix-Libramont - Oplossing

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
voertuig op rails

Chronologie

24/1/2013Verzending vraag
16/4/2013Antwoord

Vraag nr. 5-7892 d.d. 24 januari 2013 : (Vraag gesteld in het Frans)

Op 9 december 2012 verschenen de nieuwe Desiro-motorstellen op het Waalse net. We verheugen ons uiteraard over de ingebruikname van nieuw en modern rollend materieel, maar helaas blijken er tal van technische problemen te zijn.

Op maandag 17 december werden acht dieseltreinen van het type AR41 opnieuw in dienst genomen op lijn 165 Athus-Bertrix-Libramont om de defecte Desiro's te vervangen. Het verbaast me dat een dergelijke situatie niet kon worden voorzien bij de tests vˇˇr de ingebruikname.

1) Kunt u mij zeggen of men intussen de oorzaak van de technische problemen kent?

2) Zo ja, welke zijn de oorzaken van die problemen? Zijn ze opgelost?

3) Kunnen we erop rekenen dat de Desiro-treinstellen voortaan normaal zullen rijden?

Antwoord ontvangen op 16 april 2013 :

In antwoord op de vraag van het geachte lid, geeft de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)-groep de volgende elementen:

1. en 2. Op dit ogenblik zijn er 61 Desiro-motorstellen aan de NMBS geleverd. Tijdens het eerste exploitatiejaar kregen ze af te rekenen met een aantal problemen die leidden tot treinvertragingen en afgeschafte treinen.

Het is de verschillende software aan boord van de treinen die verschillende problemen veroorzaakte, waarbij er nog problemen aan de bekabeling beovenop kwamen.

Sinds de start van het project zijn er een aantal wijzigingen aan de software aangebracht, die tot een merkbare maar nog steeds onvoldoende verbetering, hebben geleid.

Op dit ogenblik wordt er ook een nog ingrijpendere aanpassing van de software getest die op korte termijn zou moeten kunnen worden ingevoerd, die de situatie beduidend zou moeten verbeteren.

3. De doelstelling van de NMBS blijft erin bestaan in de toekomst een genormaliseerd verdeer van de Desirotreinstellen te verzekeren. De oude motorwagens 41 worden echter als overgangsmaatregel als back-up bijgehouden om problemen te verhelpen die zich met het nieuwe materieel voordoen.