Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-7593

van Cécile Thibaut (Ecolo) d.d. 14 december 2012

aan de staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Tijdelijke handicap - Ziekte - Verlies van zelfredzaamheid - Toekenning van een parkeerkaart

parkeerterrein
faciliteiten voor gehandicapten
lichamelijk gehandicapte

Chronologie

14/12/2012 Verzending vraag
28/4/2014 Einde zittingsperiode

Vraag nr. 5-7593 d.d. 14 december 2012 : (Vraag gesteld in het Frans)

Op dit moment kunnen enkel mensen met een permanente handicap over een parkeerkaart beschikken. De voorwaarden in verband met het verlies van zelfredzaamheid kunnen zich evenwel ook voordoen bij mensen met een tijdelijke handicap.

Bijgevolg worden veel zieken vergeten en onterecht benadeeld door het huidige toekenningssysteem van parkeerkaarten voor personen met een handicap. Veel patiënten kunnen immers voor een vrij lange periode geďnvalideerd zijn. Ook een niet permanente invaliditeit kan een grote impact hebben.

Het lijkt me redelijk dat de voordelen van de reglementering over de parkeerkaarten voor personen met een handicap ook zouden verleend worden aan mensen met een tijdelijke handicap, die hun functioneren soms in zeer ernstige mate kan beperken.

Door de vereiste van het permanente karakter van de handicap te schrappen, zullen de criteria voor het verkrijgen van een parkeerkaart voor personen met een handicap beter afgestemd zijn op de verwachtingen van een groter aantal zieken die op een bepaald ogenblik een betere ondersteuning van hun mobiliteit nodig hebben.

1) Kunt u uw standpunt toelichten over de mogelijkheid om ook een parkeerkaart voor personen met een handicap toe te kennen in geval van een tijdelijke handicap?

2) Bent u van plan deze uitbreiding concreet gestalte te geven?

3) Zo ja, hoe zal dat in de praktijk georganiseerd worden?