Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-7395

van Karl Vanlouwe (N-VA) d.d. 27 november 2012

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen

Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Politieagenten - Werkverzuim

Hoofdstedelijk Gewest Brussels
gemeentepolitie
ziekteverlof
absenteÔsme
officiŽle statistiek

Chronologie

27/11/2012Verzending vraag
17/12/2013Herkwalificatie

Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4578

Vraag nr. 5-7395 d.d. 27 november 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Graag kreeg ik van de geachte minister een overzicht van het aantal politieagenten binnen de politiezones van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die in de jaren 2010, 2011 en 2012 niet in staat waren om hun professionele taken te vervullen om diverse redenen zoals ziekte,Ö

Hierbij kreeg ik graag een opsplitsing van de reden van het werkverzuim.