Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-7199

van CÚcile Thibaut (Ecolo) d.d. 24 oktober 2012

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Station van Aarlen - Parking - Capaciteit

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
spoorwegstation
parkeerterrein

Chronologie

24/10/2012Verzending vraag
13/12/2012Antwoord

Vraag nr. 5-7199 d.d. 24 oktober 2012 : (Vraag gesteld in het Frans)

Sedert maandag 22 november 2010 moeten alle automobilisten die de parking van het station van Aarlen gebruiken, parkeergeld betalen. De pendelaars kunnen kiezen tussen een ticket van vijf euro per dag of een maandabonnement van 25 euro.

Het nieuwe beleid op het vlak van het beheer van de parkings van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) ging in Aarlen gepaard met de aanleg van nieuwe parkeerplaatsen om de parkeerproblemen van de pendelaars op te lossen.

Kan u mij meedelen wat de capaciteit is van de parkings van het station van Aarlen?

Wat is de bezettingsgraad?

Wordt een verhoging van de parkeercapaciteit in het station van Aarlen overwogen?

Antwoord ontvangen op 13 december 2012 :

1. De strategie van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)-Holding inzake de parkings van de 37 stations is gebaseerd op vier fundamentele doelstellingen die ook in het beheerscontract zijn opgenomen:

De voorgestelde parkingproducten, onder andere aan het station Aarlen, werden bepaald op basis van de prioriteit die aan de gebruikers moet worden toegekend zoals vastgelegd in het beheerscontract, namelijk:

Bij voorrang zijn de beschikbare parkeerplaatsen gereserveerd voor de regelmatige reizigers met een treinkaart. Alleen die kunnen een parkeerabonnement kopen. Het principe is die mensen die dagelijks de trein nemen op ieder ogenblik van de dag een plaats te garanderen.

Op de site van Aarlen zijn er twee parkings: parking GARE P1 (105 plaatsen + 3 voor de personen met beperkte mobiliteit) aan de Avenue de la gare en de parking GARE P2 (496 plaatsen + 10 voor de personen met beperkte mobiliteit) aan de Avenue Zénobe Gramme. De gevraagde prijs is meer gunstig voor de geabonneerde reizigers. Die prijs volstaat net om de onderhoudskosten en de exploitatiekosten van de parkings te dekken.

2. De bezettingsgraad van parking GARE P1 is 87,61 % en die van parking GARE P2 is 86,49 %.

3. In het project van investeringsplan, is het niet voorzien om de capaciteit van de parkings op de site van Aarlen uit te breiden. Sinds de installatie van de toegangscontrole, zijn wild parkeren en de problemen van verzadiging sterk verminderd.

De behoeften van Aarlen worden echter geëvalueerd rekening houdend met de sites van Stockem en Libramont. Er is een project van Park and Ride op de site van Stockem die zou toelaten om de bezetting op de site van Aarlen te ontlasten.