Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6840

van Bart Laeremans (Vlaams Belang) d.d. 3 augustus 2012

aan de vice-eersteminister en minister van Pensioenen

Nationale Delcrederedienst - Storting pensioenen - Tweetalige vermeldingen op de uittreksels

Nationale Delcrederedienst
taalgebruik
pensioenregeling

Chronologie

3/8/2012Verzending vraag
7/11/2012Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6839

Vraag nr. 5-6840 d.d. 3 augustus 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Ik werd gecontacteerd door een Nederlandstalige oud medewerker van de Nationale Delcrederedienst. Bij zijn pensioenstorting werden de eentalig Franstalige bewoordingen 'Office National du Ducroire' vermeld op het uittreksel.

Niet alleen is deze werkwijze respectloos ten opzichte van gewezen personeel, bovendien kan een en ander erop wijzen dat het Franstalig werkvolume op de betrokken dienst kunstmatig wordt opgetrokken.

Kan u verklaren waarom dit soort vermeldingen worden gebruikt bij stortingen op de rekening van gewezen Nederlandstalige personeelsleden?

Antwoord ontvangen op 7 november 2012 :

Zie hier mijn antwoord op de vraag van het geachte lid:

Bij de update van het elektronisch betaalsysteem is er een fout geslopen waardoor de Nederlandstalige vermelding van de bedrijfsnaam op het bankrekeninguittreksel niet werd hernomen.

Intussen werden de nodige maatregelen getroffen om deze fout te verbeteren.