Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6795

van Christine Defraigne (MR) d.d. 25 juli 2012

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken

Dexia Bank BelgiŽ - Obligatie DBB 6,25% - Coupons - Terugbetaling en uitgestelde betaling - Stand van zaken

kredietinstelling
bank
obligatie
aflossing
financiŽle solvabiliteit

Chronologie

25/7/2012Verzending vraag
27/11/2012Herkwalificatie

Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-2756

Vraag nr. 5-6795 d.d. 25 juli 2012 : (Vraag gesteld in het Frans)

Dexia Bank BelgiŽ heeft in 1997 een achtergestelde obligatie zonder vervaldatum uitgegeven die vanaf november 2009 voortijdig kon worden terugbetaald. De obligatie DBB 6,25% had aanvankelijk een vaste coupon van 6,25%, die nu is omgezet in een variabele rente 'Euribor + 1,87%', en ze heeft de kwalificatie Upper Tier 2.

In november 2009 kondigde Dexia Bank BelgiŽ aan dat het de obligatie voortijdig wilde terugbetalen. De Europese Commissie heeft die beslissing tegengehouden.

De Europese Commissie heeft immers meerdere banken die tijdens de financiŽle crisis steun hadden gekregen, tot de orde geroepen. Dexia heeft de terugbetaling van de obligatie DBB 6,25% opgeschort en de uitkering van de coupons uitgesteld. Het uitbetalingsverbod zou in principe gelden van november 2009 tot einde december 2011.

Sinds januari 2012 geldt het verbod niet meer. Dexia Bank BelgiŽ, inmiddels Belfius, heeft nergens gemeld dat de betrokken obligatie een nieuw statuut heeft gekregen dat de betaling van interesten of de terugbetaling van de obligatie in de weg zou staan.

1) Kunt u die informatie bevestigen?

2) Verschillende banken hebben coupons uitgekeerd voor Tier 2-obligaties, waarvan de uitbetaling was uitgesteld door de maatregelen die de Europese Commissie had opgelegd. Wat zijn de plannen van Belfius ter zake?

3) Is Belfius voldoende solvabel om te voldoen aan de reglementaire vereisten om tot de uitbetaling van coupons te kunnen overgaan? Blijven de uitgestelde coupons verschuldigd? Wanneer zullen ze worden uitbetaald? Zal de obligatie op de volgende verjaardag, dus in november 2012, worden terugbetaald?

4) Hoe verklaart u dat Belfius is overgegaan tot de inkoop van Tier1-obligaties van de Dexia- groep, terwijl de coupons op de obligatie DBB 6,25%, die minder achtergesteld is, nog niet zijn uitgekeerd?