Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-661

van Cécile Thibaut (Ecolo) d.d. 27 december 2010

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Station van Neufchâteau - Toestand - Behandeling van huiszwam - Verbouwing van het stationsgebouw en van de perrons

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
spoorwegstation

Chronologie

27/12/2010Verzending vraag
20/6/2011Antwoord

Vraag nr. 5-661 d.d. 27 december 2010 : (Vraag gesteld in het Frans)

La Libre Belgique heeft op 30 september 2010 een artikel gepubliceerd met als titel “Verwaarloosde stations”. Dat artikel vestigt de aandacht op de beslissing te investeren in grote stations als Bergen en Luik-Guillemins ten nadele van de kleinere stations.

Sommige stations bevinden zich momenteel in een kritieke toestand, of zijn zelfs bouwvallig. Dat is zo voor talrijke stations in de provincie Luxemburg. Het stationsgebouw van Neufchâteau zou zelfs door huiszwam zijn aangetast.

Met de rest van de infrastructuur is het niet beter gesteld. De ruiten van het wachthuisje op het perron met bestemming Luxemburg (spoor 2) zijn gebroken en de muren bevinden zich in een erbarmelijke staat. Bij de aanleg van de ondergrondse doorgang werd rekening gehouden met de aanleg van nieuwe perrons. Dat laatste is echter nog altijd niet gebeurd.

Kunt u mij zeggen welke plannen de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) heeft voor wat volgt?

1 a) Bevestigt u de aanwezigheid van huiszwam in het stationsgebouw van Neufchâteau?

b) Zo ja, is er een behandeling gepland? Wanneer?

2) Bent u van plan te investeren in de verbouwing van het stationsgebouw van Neufchâteau?

3) Bent u van plan te investeren in de aanleg van de perrons en de herstelling van andere onroerende infrastructuur van het station van Neaufchâteau?

Antwoord ontvangen op 20 juni 2011 :

De Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)-Groep deelt het volgende mee :

  1. Het stationsgebouw van Neufchâteau werd in 2004 tegen huiszwam behandeld en de NMBS-Holding heeft er geen weet van dat het probleem zich opnieuw voordoet.

    De plaatselijke technische diensten zullen de huidige staat van dit gebouw echter onderzoeken en indien nodig de gepaste maatregelen nemen.

  1. Er is momenteel geen enkele investering voorzien voor de inrichting van het stationsgebouw van Neufchâteau.

  2. De modernisering van de perrons (verharding en ophoging) is voorzien voor 2012.