Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6404

van Cécile Thibaut (Ecolo) d.d. 1 juni 2012

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Palliatieve zorg- Huisartsen - Erkenningscriteria - Behoud van de erkenning

palliatieve zorg
dokter

Chronologie

1/6/2012 Verzending vraag
28/4/2014 Einde zittingsperiode

Vraag nr. 5-6404 d.d. 1 juni 2012 : (Vraag gesteld in het Frans)

Het ministerieel besluit van 1 maart 2010 stelt de criteria vast voor de erkenning van huisartsen. Hoofdstuk 2 van dat besluit handelt over de criteria voor het behoud van de erkenning. Artikel 10 , 7°, preciseert: “Minstens één keer in de loop van vijf opeenvolgende jaren totaliseert de erkende huisarts individueel ten minste 500 patiëntencontacten per jaar. Onder patiëntcontact wordt verstaan een huisbezoek, een consultatie in de praktijkruimte of een medisch advies dat aanleiding heeft gegeven tot een getuigschrift van verstrekte zorg. De verificatie van deze contacten wordt gerealiseerd door het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering of door elke andere instelling die het bewijs van zorgverstrekking kan leveren.”

In maart zouden meer dan 6000 artsen van het RIZIV het bericht hebben ontvangen dat ze niet voldeden aan de voorwaarden voor het behoud van hun erkenning als huisarts. Ik vestig uw aandacht op de specifieke situatie van de huisartsen die actief zijn in de palliatieve zorg. Er bestaat nog geen specifieke opleiding voor artsen die in de palliatievezorgeenheid van een ziekenhuis werken. Bijgevolg werken een aantal huisartsen voltijds in die sector, en zij geven hun ervaringen door aan hun opvolgers.

Deze artsen, die zich totaal inzetten voor de palliatieve zorg, kunnen niet de 500 patiëntencontacten aantonen die vereist worden in het ministerieel besluit van 1 maart 2010 . Deze maatregel kan dan ook heel wat artsen ontmoedigen die zich professioneel inzetten in de sector van de palliatieve zorg, die de mogelijkheid tot omschakeling willen behouden.

Mevrouw de minister:

1) Werd dit geval door uw diensten bestudeerd?

2) Bent u van plan de erkenningscriteria aan te passen voor de huisartsen die actief zijn in de palliatieve zorg?

3) Zo ja, welke voorwaarden worden daartoe in overweging genomen ?