Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6316

van Karl Vanlouwe (N-VA) d.d. 24 mei 2012

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken

Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Nationale Delcrederedienst - Taalrol werknemers

Hoofdstedelijk Gewest Brussels
Nationale Delcrederedienst
taalgebruik
tweetaligheid
officiŽle statistiek

Chronologie

24/5/2012Verzending vraag
9/1/2013Herkwalificatie
18/1/2013Antwoord

Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-2910

Vraag nr. 5-6316 d.d. 24 mei 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Zou de minister mij de cijfers kunnen bezorgen van het aandeel Nederlandstalige en niet-Nederlandstalige werknemers die tewerkgesteld zijn in de vestigingen van Nationale Delcrederedienst (ONDD) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en dit sinds 2009? Graag een verdere opdeling volgens de volgende parameters:

1) Werknemers die hun domicilie hebben in het Brussels Hoofdstedelijk, Vlaams en Waals Gewest en hun taalrol;

2) Tewerkgesteld in de front-office waar er direct contact met de klant is, en hoeveel hiervan meertalig zijn;

3) Hoeveel werknemers krijgen een meertaligheidspremie en hoeveel bedragen deze;

(a) Hoeveel van hen wonen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en wat is hun taalrol?

(b) Hoeveel van hen zijn tewerkgesteld in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in de andere Gewesten?

Antwoord ontvangen op 18 januari 2013 :

1)    Werknemers die hun domicilie in het Brussels ooHHHHoofdstedelijk, Vlaams of Waals gewest hebben  -  

 

Brussels Hoofdste-

delijk gewest

Brussels Hoofdste-

delijk gewest

Vlaams

Gewest

Vlaams Gewest

Waals

Gewest

Waals Gewest

Totaal

 

N

F

N

F

N

F

 

01/01/2009

4

35

67

8

2

27

143

01/01/2010

6

31

69

10

1

23

140

01/01/2011

7

39

68

12

0

26

152

01/01/2012

8

39

70

14

0

24

155

01/01/2013

9

45

71

12

0

28

165

2)    Tewerkgesteld in de front office met direct contact met de klanten

 

N

F

Tweetalig N

Tweetalig F

01/01/2009

17

16

1

2

01/01/2010

20

13

1

2

01/01/2011

22

14

1

2

01/01/2012

21

15

1

2

01/01/2013

22

19

1

2

3)    Geen enkele werknemer ontvangt een meertaligheidspremie.