Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6263

van Karl Vanlouwe (N-VA) d.d. 16 mei 2012

aan de minister van Justitie

Elektronisch toezicht - Opvolging - Personeelsbeleid - Nationaal Centrum voor elektronisch toezicht - Justitiehuizen

vervangende straf
rechtsbijstand

Chronologie

16/5/2012Verzending vraag
9/1/2013Herkwalificatie

Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-2903

Vraag nr. 5-6263 d.d. 16 mei 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Graag zou ik van de minister de volgende cijfergegevens verkrijgen:

1) Hoeveel ambtenaren stelt het Nationaal Centrum voor Elektronische Toezicht te werk? Waar zijn deze gevestigd en wat is de verdeling tussen het aantal Nederlandstaligen en Franstaligen?

(a) Hoeveel ambtenaren zitten in de Mobiele Eenheid, die behoort tot het Directoraat-generaal van de Penitentiaire Inrichtingen, die zorgen voor de plaatsing van het elektronische materiaal en voor de technische interventies?

(b) Hoeveel technische interventies heeft deze eenheid moeten uitvoeren, en wat was de aanleiding hiervoor?

2) Hoeveel justitieassistenten zijn belast met de opvolging van de veroordeelden onder elektronisch toezicht in het kader van sociale begeleiding, graag opgedeeld volgens het aantal inwoners uit het Vlaams, Waals en Brussels Hoofdstedelijk Gewest?

3) Hoeveel keer heeft de dienst Monitoring van het Nationaal Centrum voor Elektronische Toezicht (CNET) de veroordeelde moeten contacteren telkens er een probleem wordt vastgesteld bij de naleving van het uurrooster?