Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5903

van Cécile Thibaut (Ecolo) d.d. 19 maart 2012

aan de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister

Frankrijk - De verplichting om over een alcoholtester te beschikken in voertuigen - Toepassing voor de buitenlandse weggebruikers in Frankrijk

verkeersveiligheid
automobieluitrusting
Belgen in het buitenland
Frankrijk
alcoholisme

Chronologie

19/3/2012Verzending vraag
14/5/2012Antwoord

Vraag nr. 5-5903 d.d. 19 maart 2012 : (Vraag gesteld in het Frans)

Volgens de vereniging SEBACTION, die gesponsord wordt door de Responsible Young Drivers, speelt alcohol een rol bij één op de vier auto-ongevallen. In 85% van de ongevallen met alcoholgebruik is de bestuurder geen alcoholverslaafde, maar een gelegenheidsdrinker. De vereniging zegt verder ook dat alcohol de belangrijkste doodsoorzaak is van jonge Belgen in het verkeer.

Ook in Frankrijk is rijden in kennelijke staat van dronkenschap een belangrijk probleem. Volgens de cijfers van de Franse verkeersveiligheid, test de bestuurder positief op het gebruik van alcohol bij ongevallen die 30,8% verkeersdoden veroorzaken. Het gaat om 1223 dodelijke slacthoffers in 2011.

Daarom verplicht een Frans decreet, dat op 1 maart 2012 gepubliceerd werd, elke bestuurder vanaf 1 juli 2012 te beschikken over een alcoholtester in zijn voertuig.. Vanaf 1 november 2012 zouden er effectief boetes worden uitgedeeld aan chauffeurs die geen alcoholtester aan boord hebben.

Ik heb vragen bij de toepassing van deze maatregel voor de Belgische automobilisten die op het Franse wegennet rijden. Ik denk aan de talrijke Belgen die in Frankrijk op vakantie gaan, maar ook de Belgen die in de grensstreek wonen en dagelijks de grens oversteken om boodschappen te doen of te gaan werken.

Is deze maatregel van de Franse wetgeving inderdaad ook van toepassing op de buitenlandse weggebruikers in Frankrijk?

Antwoord ontvangen op 14 mei 2012 :

Tekst nog niet beschikbaar.