Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5603

van Christine Defraigne (MR) d.d. 10 februari 2012

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Het beroep van medische pedicure

paramedisch beroep
beroepsopleiding

Chronologie

10/2/2012Verzending vraag
16/5/2012Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1831

Vraag nr. 5-5603 d.d. 10 februari 2012 : (Vraag gesteld in het Frans)

In mei 2008 heb ik u ondervraagd over de erkenning en invoering van een statuut voor de medische pedicures (schriftelijke vraag nr. 4-984). Deze categorie voetverzorgers moet immers worden onderscheiden van de twee andere categorieŽn, namelijk de voetkundigen en de esthetische voetverzorgers.

De esthetische voetverzorgers verzorgen de voet uitsluitend met het oog op het uiterlijke, de voetkundigen genezen aandoeningen van de voeten, bijvoorbeeld door het maken van inlegzolen, en de gespecialiseerde voetverzorgers genezen de aandoeningen van nagels en tenen.

Er is jaren geleden al een aanvraag ingediend tot specifieke erkenning van de gespecialiseerde voetverzorging als paramedisch beroep.

In 2008 was u op de hoogte van het bestaan van deze aanvraag en u had er geen bezwaar tegen. U hebt de betrokken beoefenaars toen trouwens voorgesteld een voorstel van advies te formuleren met betrekking tot de erkenning van de gespecialiseerde voetverzorging. Dat advies moest vervolgens worden voorgelegd aan de Nationale Raad voor de Paramedische Beroepen.

De gespecialiseerde voetverzorgers die een professionele loopbaan wensen op te starten, moeten zich eerst laten registreren in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Aangezien hun activiteit niet klaar en duidelijk geregeld is, kan moeilijk worden uitgemaakt onder welke categorie ze vallen (handelszaak of niet). Dat is belangrijk voor de competenties en kennis die in het kader van deze inschrijving moet worden aangetoond.

Mevrouw de minister, ik heb volgende vragen :

1) Hoever staat het met de reflectie die moest uitmonden in een reglement tot omkadering van de activiteiten van de gespecialiseerde voetverzorgers?

2) Hebben de gespecialiseerde voetverzorgers zelf een voorstel geformuleerd ?

3) Heeft de Nationale Raad voor de Paramedische Beroepen een advies uitgebracht?

4) Is het nog altijd de bedoeling ze op te nemen in de sector van de paramedische beroepen?

Antwoord ontvangen op 16 mei 2012 :

Ik ben uiteraard bereid om te overwegen om medische pedicure als paramedisch beroep te beschouwen. Maar hiervoor heb ik natuurlijk een advies nodig van de Nationale Raad voor de Paramedische Beroepen (NRPB). Op 8 juni 2009 werd een voorstel van de beroepsvereniging voor medische pedicure besproken door de bevoegde werkgroep van de Nationale Raad voor de Paramedische Beroepen. Toen kon er echter geen consensus gevonden worden over de term “niet risicovoet” en de daaruit vloeiende handelingen en prestaties die een medische pedicure zou kunnen stellen.

Ondertussen moesten de mandaten van de leden van de NRPB worden hernieuwd (KB van 15 februari 2011). Deze procedure heeft er toe geleid dat er tot op heden er nog geen advies is van de NRPB. Maar de besprekingen worden verdergezet.