Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5140

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 10 januari 2012

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Onveilige aanstekers - Controle - Ongevallen

veiligheid van het product
gebrekkig product
aansprakelijkheid van de producent
bescherming van de consument
brandbaar product
massaconsumptiegoederen
China
toezicht op de invoer

Chronologie

10/1/2012Verzending vraag
3/1/2013Dossier gesloten

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5139

Vraag nr. 5-5140 d.d. 10 januari 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Driekwart van de aanstekers die in Nederland worden verkocht, voldoet niet aan de eisen. Ongeveer de helft van alle modellen is ronduit onveilig. Daarvoor waarschuwt de Europese brancheorganisatie EFLM. De Europese Commissie zou de keuringsdienst dit jaar al twee keer hebben gevraagd waarom ze niet handhaven. Volgens de branchevereniging vormen de onveilige aanstekers een groot gevaar. Het risico op ernstige verwondingen is groot. De aanstekers kunnen zelfs ontploffen en een fikse vuurbal creŽren.

Ik heb dan ook volgende vragen voor de bevoegde minister:

1) Hoe reageert u op het bericht dat de helft van de aanstekers in Nederland ronduit onveilig is en ernstige risico's met zich meebrengt voor de consument?

2) Hoeveel slachtoffers vallen er jaarlijks als gevolg van onveilige aanstekers? Kan u de cijfers geven van de laatste drie jaar? Is er sprake van een tendens?

3) Hebben uw diensten reeds onderzoek gedaan naar de vermeende onveiligheid van aanstekers?

4) Hoeveel overtredingen van de productveiligheidseisen constateert uw dienst (Algemene Directie Controle en Bemiddeling) jaarlijks bij non-food consumenten producten uit China?

5) In Nederland moet de nieuwe Voedsel- en Warenautoriteit (nVWA) de kwaliteit van de aanstekers op het terrein controleren. Kan u aangeven welke dienst dit in ons land doet alsook hoeveel maal er verleden jaar controle werd gevoerd naar de veiligheid van aanstekers?

6) Hoeveel onveilige aanstekers werden er verleden jaar in beslag genomen in ons land?

7) Bent u bereid om uw diensten te verzoeken een nieuw onderzoek te doen naar de veiligheid van aanstekers op onze markt? Zo neen, waarom niet? Zo ja, kan u gedetailleerd toelichten naar voorwerp en timing toe?