Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-478

van Christine Defraigne (MR) d.d. 3 december 2010

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Seksuele meerderjarigheid - Eventuele verlaging van de leeftijd naar veertien jaar - Opinie - Aantal verkrachtingen van minderjarigen - Gevolgen

seksueel geweld
seksuele vrijheid
minderjarigheid
jongere
meerderjarigheid

Chronologie

3/12/2010Verzending vraag
7/2/2011Antwoord

Vraag nr. 5-478 d.d. 3 december 2010 : (Vraag gesteld in het Frans)

De leeftijd van seksuele meerderjarigheid komt opnieuw ter sprake. Sommigen willen de leeftijd naar veertien jaar brengen om meer aan te sluiten bij de realiteit. Anderen vinden veertien jaar veel te jong omdat adolescenten op die leeftijd nog niet voldoende rijp zijn om een keuze te maken.

Volgens de wet zijn seksuele betrekkingen met penetratie voor de leeftijd van veertien jaar, met of zonder toestemming, een aanranding van de eerbaarheid. Voor de leeftijdsgroep tussen veertien en zestien jaar is het minder duidelijk.

Het probleem is de instemming. Wanneer is een jongere echt in staat die keuze te maken? Is men in staat zonder dwang de keuze te maken ? Op dit punt lopen de meningen meestal uiteen.

1) Wat is uw mening als minister van Binnenlandse Zaken?

2) Zult u een vergadering beleggen met specialisten om erover te debatteren?

3) Denkt u dat met een verlaging van de seksuele meerderjarigheid het aantal verkrachtingen zal afnemen?

4) Vreest u niet dat het verlagen van de leeftijd van seksuele meerderjarigheid naar veertien jaar meer jongeren zal aanzetten om op jongere leeftijd seksuele betrekkingen te hebben?

5) Hoeveel klachten voor verkrachtingen van minderjarigen (leeftijdsgroep tussen veertien en zestien jaar) waren er in 2009, hetzij bij de politie, hetzij bij de procureur des Konings?

Antwoord ontvangen op 7 februari 2011 :

L’honorable membre trouvera ci-après la réponse à sa question.

Cette question parlementaire ne relève pas de notre compétence mais bien de celle du Service public fédéral (SPF) Justice.