Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-4105

van CÚcile Thibaut (Ecolo) d.d. 28 december 2011

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden

Aarlen - Station - Parkings - Capaciteit

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
spoorwegstation
parkeerterrein

Chronologie

28/12/2011Verzending vraag
13/12/2012Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3503

Vraag nr. 5-4105 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Frans)

Sinds maandag 22 november 2010 moet iedereen die de parking van het station van Aarlen gebruikt, betalen. De pendelaars kunnen kiezen tussen een ticket van 5 euro per dag of een maandelijks abonnement van 25 euro.

Het nieuwe parkingbeleid van de NMBS gaat in Aarlen gepaard met de aanleg van nieuwe parkeerplaatsen omdat er onvoldoende plaatsen beschikbaar zijn voor de pendelaars.

1) Kunt u meedelen wat de capaciteit is van de verschillende parkings in het station van Aarlen?

2) Wat is het bezettingsgraad ervan?

Antwoord ontvangen op 13 december 2012 :

1. De strategie van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)-Holding inzake de parkings van de zevenendertig stations is gebaseerd op vier fundamentele doelstellingen die ook in het beheerscontract zijn opgenomen:

De voorgestelde parkingproducten, onder andere aan het station Aarlen, werden bepaald op basis van de prioriteit die aan de gebruikers moet worden toegekend zoals vastgelegd in het beheerscontract, namelijk:

Bij voorrang zijn de beschikbare parkeerplaatsen gereserveerd voor de regelmatige reizigers met een treinkaart. Alleen die kunnen een parkeerabonnement kopen. Het principe is die mensen die dagelijks de trein nemen op ieder ogenblik van de dag een plaats te garanderen.

Op de site van Aarlen zijn er twee parkings: parking GARE P1 (105 plaatsen + drie voor de personen met beperkte mobiliteit) aan de Avenue de la gare en de parking GARE P2 (496 plaatsen + tien voor de personen met beperkte mobiliteit) aan de Avenue Zénobe Gramme. De gevraagde prijs is bijzonder gunstig voor de geabonneerde reizigers. Die prijs volstaat net om de onderhoudskosten en de exploitatiekosten van de parkings te dekken.

2. De bezettingsgraad van parking GARE P1 is 87,61 % en die van parking GARE P2 is 86,49 %.