Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-3847

van Karl Vanlouwe (N-VA) d.d. 1 december 2011

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen

Het Cypriotisch EU-voorzitterschap 2012 en Turkije

Cyprus
voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie
Turkije
toetreding tot de Europese Unie
kwestie Cyprus

Chronologie

1/12/2011Verzending vraag
7/12/2011Dossier gesloten

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1228
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4306

Vraag nr. 5-3847 d.d. 1 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De internationaal erkende Grieks-Cypriotische regering zal tijdens de tweede helft van 2012 het roterend voorzitterschap van de EU op zich nemen.

Op dat ogenblik zal Turkije - zelf een kandidaat-lid van de Europese Unie - zijn betrekkingen met de Europese Unie bevriezen. Dat heeft de Turkse vicepremier Besir Atalay zaterdag 17 september gezegd, aldus het Turkse staatspersbureau Anatolian.

De Turkse ambassadeur bij de EU, Selim Kuneralp, nam dezelfde stelling in tijdens een interview dat hij aan EU-Observer weggaf. Daarin stelde hij dat de slechte relatie tussen Turkije en Cyprus gevolgen zal hebben voor de Turks-Europese relaties wanneer Cyprus midden 2012 het roterend voorzitterschap overneemt. De relaties zullen 'on hold' gezet worden. Hij voegde er aan toe dat er in die periode alvast geen ontmoeting met de EU door Turkije zal bijgewoond worden.

Geachte minister :

- Werd deze zaak reeds op Europees niveau door de ministers van Buitenlandse Zaken besproken?

- Welke conclusies werden daaruit getrokken?

- Zal Turkije om opheldering gevraagd worden?

- Diskwalificeert Turkije zichzelf hiermee als kandidaat lid?