Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2929

van Christine Defraigne (MR) d.d. 1 augustus 2011

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie

Osteoporose - Behandeling bij mannen

chronische ziekte
geneeswijze
geneesmiddel
ziekteverzekering
remgeld

Chronologie

1/8/2011Verzending vraag
7/12/2011Dossier gesloten

Vraag nr. 5-2929 d.d. 1 augustus 2011 : (Vraag gesteld in het Frans)

Volgens mijn informatie is Forsteo niet terugbetaalbaar voor mannen, ondanks het positieve advies van de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen (CTG) en onderzoeken die aantonen dat het geneesmiddel zowel bij vrouwen als bij mannen werkzaam is.

Osteoporose treft in het algemeen meer vrouwen omdat hun botmassa minder compact is en de menopauze een invloed heeft op de vermindering van de botmassa, maar de prognoses bij breuken ingevolge osteoporose bij mannen zijn vaak ernstiger.

Forsteo wordt ook niet terugbetaald voor patiŽnten (vrouwen en mannen) die lijden aan osteoporose als gevolg van een cortisonebehandeling.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

- Bent u hiervan op de hoogte?

- Waarop baseert men zich om de terugbetaling van het geneesmiddel voor mannen te verwerpen, niettegenstaande het positieve advies van de CTG (Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen)?

- Erkent u dat de huidige situatie in feite een discriminatie betekent tussen mannen en vrouwen?

- Bent u van plan het nodige te doen om die discriminatie weg te werken?

- Klopt het dat BelgiŽ, samen met Polen en Nederland de enige Europese landen zijn die dit geneesmiddel niet terugbetalen voor mannen?

- Hebt u statistieken over het aantal mannen dat aan osteoporose lijdt?

- Beschikt u over cijfers van de kosten voor de verzorging van osteoporose?

- Is het niet opportuun om dit geneesmiddel, dat het enige is dat de botsynthese stimuleert en dat de botkwaliteit en de botopbouw verbetert, terug te betalen?

- Is het niet opportuun om een terugbetaling te overwegen van dit geneesmiddel dat de botmassa herstelt? Op die manier zouden de hoge gezondheidskosten voor breuken worden verminderd.

- Bent u bereid om de toegang tot Forsteo uit te breiden voor een specifieke groep van vaak jonge patiŽnten die aan osteoporose lijden als gevolg van een cortisonebehandeling en die ook al andere ernstige aandoeningen hebben?