Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-280

van Christine Defraigne (MR) d.d. 26 oktober 2010

aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen

Internet - Veiligheid - Sociale netwerken - Gevaar - Sensibiliseringscampagne - Budget

internet
eerbiediging van het privť-leven
persoonlijke gegevens
gegevensverwerking
computercriminaliteit
bewustmaking van de burgers
computerpiraterij
virtuele gemeenschap
sociale media

Chronologie

26/10/2010Verzending vraag
24/1/2011Antwoord

Vraag nr. 5-280 d.d. 26 oktober 2010 : (Vraag gesteld in het Frans)

De nieuwe sociale netwerken op het internet, zoals Twitter, Facebook of Netlog nemen vandaag een belangrijke plaats in het leven van de mensen in. Sommige mensen zouden zonder die netwerken zelfs niet meer kunnen leven. Ze willen 24 uur op 24 online beschikbaar zijn.

Vier miljoen Belgen maken deel uit van sociale netwerken. Een gemiddelde Belgische gebruiker van die sociale media heeft 133 vrienden en logt tweemaal per dag in.

De inschrijving is gratis, maar men wordt verzocht bepaalde persoonlijke gegevens mee te delen. Op Facebook moet men bijvoorbeeld zijn naam, geslacht, geboortedatum en e-mailadres opgeven. Men moet echter weten dat er tijdens een internetsessie naast die zogenaamd zichtbare gegevens ook een reeks andere gegevens kunnen worden doorgegeven. Facebook registreert geleidelijk aan de sporen van de verrichtingen die de internetgebruiker op het internet heeft verricht.

Hoewel Facebook in zijn algemene gebruiksvoorwaarden verzekert dat het die persoonlijke gegevens niet voor commerciŽle doeleinden zal gebruiken, slaat het die gegevens op in een databank en biedt het adverteerders zijn diensten aan zodat die gerichte reclameboodschappen kunnen opmaken.

In die context had ik graag een antwoord op volgende vragen :

1. Welke maatregelen zult u nemen om de bevolking, gebruikers van het internet en van sociale netwerken, te waarschuwen voor de risico's gekoppeld aan onlinerekeningen en -inschrijvingen?

2. Hoe zult u de bevolking waarschuwen voor de risico's verbonden aan het meedelen van persoonlijke gegevens op sommige internetsites?

3. Welke campagnes hebt u opgezet om de mensen te waarschuwen voor bedrieglijke reclame en andere oplichterij die men op het internet vindt?

3. Welk budget is uitgetrokken voor de waarschuwingen tegen cybercriminalitet?

Antwoord ontvangen op 24 januari 2011 :

1. en 2. Het toezicht op de wettelijkheid van het verzamelen van persoonlijke gegevens door de sociale netwerken en op het gebruik dat daar vervolgens van gemaakt wordt, behoort tot de bevoegdheid van de autoriteiten die belast zijn met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, naargelang van het land waarin de dienstverleners gevestigd zijn. In België heeft de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer op haar website uiteenlopende informatie daaromtrent gepubliceerd (www.privacycommission.be). Ze heeft ook een sensibiliseringscampagne op touw gezet vanaf de website www.ikbeslis.be om de aandacht van middelbare scholen te vestigen op de bewustmaking van jongeren rond het respecteren van het privéleven, in het bijzonder op de sociale netwerken. Hoewel de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie, Kleine en middelgrote ondernemingen (K.M.O.), Middenstand en Energie niet bevoegd is inzake persoonlijke levenssfeer, heeft deze wel aandacht voor mogelijke negatieve gevolgen van inbreuken op de persoonlijke levenssfeer op het vertrouwen van de consumenten in de digitale economie en op de ontwikkeling van innovaties op het vlak van nieuwe technologieën.

3. Een jaar geleden heeft de FOD Economie een waarschuwing geplaatst op zijn website http://economie.fgov.be onder de rubriek “consumentenbedrog”. Het betrof een concreet geval van misleidende reclame op Facebook. Mijn diensten hebben de gelegenheid aangegrepen om de voorzichtigheidsaanbevelingen te herhalen, om te vermijden dat men in de val zou lopen van aanbiedingen die te mooi zijn om waar te zijn. Bovendien zetten mijn diensten elk jaar een sensibiliseringscampagne op in de loop van de maand maart. Voor de campagne 2010 heeft de FOD Economie een preventiecampagne georganiseerd in de vorm van de verkiezing van het “schokkendste consumentenbedrog”, in samenwerking met de radiozenders VRT, VivaCité en BRF. Elk van die zenders verzorgde elke werkdag van maart een uitzending over twintig vaak voorkomende, actuele of grootschalige vormen van bedrog. Die werden besproken en toegelicht met concrete tips. De luisteraars konden gedurende die hele periode online stemmen voor wat volgens hen de meest schokkende vorm van bedrog was van de twintig voorbeelden die besproken werden op de website www.hetschokkendstebedrog.be. De vorm van bedrog die op het einde van de maand de meeste stemmen had gehaald, werd ter afsluiting van de campagne bekendgemaakt tijdens de laatste uitzending. Gedurende die campagne werd de aandacht van de consumenten onder andere gevestigd op bedrog via het internet. Andere campagnes waarin dit thema aan bod kwam, kunnen eveneens nog worden geraadpleegd op de website van de FOD Economie:

http://economie.fgov.be/nl/fod/structuur/Algemene_directies/Controle_bemiddeling/Vertegenwoordigingen/Internationale_samenwerking/ICPEN/index.jsp

4. Tot 2005 bestond de strategie van mijn diensten erin op regelmatige basis persberichten te verspreiden rond consumententhema’s, maar sinds 2006 zetten ze jaarlijks een heuse campagne op touw. De bedoeling is dat er afwisselend wordt gefocust op een brede dan wel een meer specifieke doelgroep. Rond bedrog via het internet werden al meerdere sensibiliseringscampagnes georganiseerd. Behalve voor de uitgave van een originele Lucky Luke-strip die op ludieke en didactische wijze diverse tips terzake meegaf, was er voor de preventiecampagnes geen specifiek budget vereist; ze waren uitsluitend het resultaat van de bijdragen van mijn agenten die gespecialiseerd zijn op het vlak van consumentenbescherming.