Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-1670

van Christine Defraigne (MR) d.d. 7 maart 2011

aan de minister van Justitie

Gevangenissen - Psychiatrische afdelingen - Overbevolking - Gespecialiseerd personeel - Tekort - Maatregelen

strafgevangenis
opname in psychiatrische kliniek
sociaal verweer

Chronologie

7/3/2011Verzending vraag
7/12/2011Dossier gesloten

Vraag nr. 5-1670 d.d. 7 maart 2011 : (Vraag gesteld in het Frans)

Op 7 februari las ik in Le Soir een artikel met de titel: “Te veel zieken opgesloten in de gevangenis.” In dat artikel wordt aan het licht gebracht dat de toestand in de penitentiaire instellingen sinds een tiental jaar sterk is verslechterd. Dat komt omdat de overbevolking in de psychiatrische afdelingen sterk toeneemt. In tien jaar is het aantal geïnterneerden met 70% gestegen.

Enerzijds, aldus het artikel, telt de psychiatrische vleugel in sommige gevangenissen, zoals bijvoorbeeld in Jamioulx, slechts zesentwintig bedden. Dat betekent dat sommige zieken wegens plaatsgebrek samen met gedetineerden van gemeen recht in klassieke cellen worden ondergebracht.

Anderzijds is er het probleem van de duur van het verblijf in psychiatrische vleugels in afwachting van het vrijkomen van een plaats in een echt ziekenhuis.

Ten slotte is er het schrijnend tekort aan gespecialiseerd personeel (een halftijdse psychiater per afdeling) en beschikbare medische behandeling (toedienen van sterke kalmeringsmiddelen en chemische castratie).

We staan ver af van de wet-Dupont die voorschrijft dat er voor geïnterneerden een medische dienst voorhanden moet zijn, die gelijkwaardig is aan wat er buiten de gevangenis bestaat.

1) Bent u op de hoogte van de situatie? Zijn die gegevens juist?

2) Wat stelt u voor om die situatie te verhelpen?

3) Overweegt u nieuwe actiemiddelen om de overbevolking in de psychiatrische afdelingen van de gevangenissen te bestrijden?

4) Bestaat er een project om psychiatrische ziekenhuizen voor het gevangeniswezen op te richten? Zo ja, aan hoeveel bedden wordt er gedacht?